Debatt: Hesselstedt (V) är mest intresserad av personattacker

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Ahl, ordförande Sans o Balans
Foto: Peter Bäcker, Peter Bäcker
I ett debattinlägg attackerar Janne Hesselstedt (V) Sans o Balans och kallar oss populister. Vänsterpartiet borde fokusera på politiken och exempelvis berätta varför de bidrar till att Hammarö exploateras, skriver Anders Ahl, ordförande för Sans o Balans i en replik.

Nu sitter Vänsterpartiet och styr i majoritet igen. Tyvärr kan vi konstatera att ni fortsätter i samma spår och låter Hammarö exploateras.

Janne Hesselstedt (V) kallar oss för populister som gensvar på vår debattartikel och hänvisar till Wikipedia, för att förklara vad en populist är. Föga förvånande då Vänsterpartiet brukar ge politiska motståndare ett epitet som slutar med – ist, i stället för att bemöta argument i sak.

Vidare belyser Hesselstedt att vi, på senaste kommunfullmäktige, försvarade våra tre motioner om besparingar inom arvoden och partistöd. Detta är inget konstigt även om vi vet om att politiken skall se över arvodena inför nästa mandatperiod.

Hesselstedt mörkar att vi lade dessa motioner långt innan vi gemensamt bestämde att se över arvodena. Motionen om frysta arvoden lades november 2019(!). Då var det inte något annat parti som ville se över några arvoden. Förvaltningen tar lång tid på att bereda motioner. Då kan det bli sådana krockar.

Vi anser fortfarande att det går att spara in lite på politiken nu när till exempel barn- och äldreomsorgen måste vända på kronorna.

Hesselstedt ondgör sig över att vi stöttade förslaget om att utöka kommunstyrelsen med två platser. Detta gjorde vi av demokratiska skäl, så att alla partier kan representeras. Demokratin kostar två extra platser. Det kostar timarvode och eventuell förlorad arbetsinkomst, vilket är korvören i det stora hela. Men fick inte V en plats i kommunstyrelsen tack vare oss? Den platsen tog ni gärna.

Att vi ställde oss bakom samhällsbyggnadsutskottet beror helt enkelt på att vi hade förhoppningar om att detta utskott skulle råda bot på den stora exploateringen och befolkningsökningen. Detta skulle då bli en investering som skulle spara långt mer än vad själva utskottet kostade. Nu blev det inte så, därför röstade vi med budgeten från S och V, varpå samhällsbyggnadsutskottet lades ner. Eller var det populistiskt att stötta er budget?

Apropå budget så påstår Hesselstedt att vi blandar ihop kostnader för drift med pengar till kapital och viktiga investeringar. Vi blandar inte ihop, vi konstaterar bara att kostnader är kostnader oavsett om det är för drift eller investeringar. Precis som det för en privatperson är kostnader oavsett om det rör sig om kostnader för bostadslån eller mat på bordet. Pengarna måste fram.

Det stämmer, såsom Hesselstedt påpekar, att vi ställde oss bakom skattehöjningen och att höja upplåningen för nybyggnation av skolor och nytt äldreboende. Men detta gjorde vi för att vi måste. Utan dessa byggnationer blir alternativet mycket dyrare. Utan skattehöjningen hade det slutat med katastrof för kommunens verksamheter.

Vänsterpartiet har suttit i majoritet i flera mandatperioder och haft tillgång till ett helt kommunhus. De hade lätt kunnat ge tjänstemän uppdraget att se över inflyttningen och underhåll av till exempel skolor och Va-nät. Det gjorde ni inte vilket lett till en underhållsskuld som vi nu måste betala. Även en låneskuld som snart ger oss en guldmedalj i den högst belånade kommunen i landet. Detta är inte att svartmåla. Det är såhär det ser ut.

Som sagt så exploateras vår kära ö för hårt. Vår förhoppning är att fler politiker en dag skall komma till insikt och bromsa exploateringen.

Vi kan börja med Jan-Olof Hesselstedt. I en tidningsartikel (VF 2019), där det analyseras om varför Hammarö måste göra stora besparingar samtidigt som skatten höjs rekordartat, uttalade sig Hesselstedt att det beror på ”en accelererande inflyttning med dålig framförhållning från plansidan” samt att ”Historiskt faller det största ansvaret på S-styrena, till exempel vad gäller dålig framförhållning och planeringen av byggandet. Man borde ha använt planprocessen bättre för att styra byggandet, till exempel.”

Nu sitter Vänsterpartiet och styr i majoritet igen. Tyvärr kan vi konstatera att ni fortsätter i samma spår och låter Hammarö exploateras. Ni ställde er till exempel bakom detaljplanerna på Tynäs med omnejd vilket innebär närmare 100 nya bostäder i området.

Hesselstedt talar sig varm om att värna jordbruket i Hammarö. Tyvärr kommer även detta vara tomma ord då Vänsterpartiet säkerligen kommer att ställa sig bakom den nya vägplanen som leder till att jordbruksmark tas i anspråk. Vi ser positivt att även Vänsterpartiet vill satsa på Kilene, men det väger lätt mot exploatering av naturområden och jordbruksmark.

Slutligen försöker Hesselstedt ge mig en dolkstöt för att jag en gång tillhörde ett annat parti, som jag inte tillhör, och aldrig kommer att tillhöra. Den nivån på debatt behöver ingen kommentar.

Anders Ahl, ordförande Partiet Sans o Balans, Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.