Insändare: Vad hände med ambulansfrågan i norr?

Insändare
PUBLICERAD:
Frågetecknen kring ambulansen i Likenäs är fortfarande många, anser insändarskribenten.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
För en tid sedan hade jag en dialog med Marianne Utterdahl (SIV) och Mats Sandström (S) angående ambulansen i Likenäs som varje dag åker till Torsby för personalbyte.

Ni svarade mig att det skulle göras en närsjukvårdsutredning för hela Värmland och att frågan skulle beaktas. Ingenting hände vad jag vet.

Fredrik Larsson (M) uttryckte i en artikel att "ambulanser skall användas på ett klokt sätt". Vidare har Runar Filper (SD) i en debatt artikel uttryckt att "bemannad ambulans behövs dygnet runt" i Likenäs.

Den statistik som redovisas kommunvis stämmer inte för ambulansen i Likenäs. Enligt den så har Torsby kommun i snitt en utryckningstid på 18,3 minuter, bättre än medelvärdet i Värmland. När det gäller Likenäsambulansen så är tiden längre. Jag är besviken på ert sätt att hantera frågan, det vill säga inte agera alls trots att ni lovade att beakta frågan.

Jag vill nu att ni för det första tar fram relevant statistik för ambulansen i Likenäs. För det andra att ni tillsammans med den nya ambulanschefen kommer upp till Sysslebäck och redovisar utryckningstiden för Likenäsambulansen. Samt för en dialog angående ambulansen med befolkningen i Nordvärmland.

Välkomna!

Joe Bengtsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.