Debatt: Alla medborgarförslag gillas, men regler finns för publicering

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Karlstad kommun bemöter debattinlägg av Torsten Jarnstam.
Karlstad kommun välkomnar alla medborgarförslag men följer de regler som satts upp för att publicera de inkomna förslagen. Detta gör vi bland annat för att inte skapa dubbelarbete, inte påverka en påbörjad process och för att följa den demokratiska ordningen, skriver Marcus Ekholm, Planeringschef, Tillväxt och Ulf Johansson, Tillväxtdirektör i en replik på debattinlägget Alla medborgarförslag gillas inte av Karlstads kommun.

Karlstads kommun vill ge Karlstadsborna möjlighet att påverka och bidra till förbättringar. Det finns inget lagkrav för en kommun att ta emot invånarnas förslag men för Karlstads kommun är Karlstadsbornas synpunkter viktiga och därför har vi skapat möjligheten att lämna in ett så kallat e-förslag. För att få sin synpunkt publicerad som ett e-förslag behöver den dock följa vissa regler.

Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Alla Karlstadsbor kan skicka in ett e-förslag, tycka till och stödja andras förslag genom att skriva under. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också engagera sig. När ett förslag fått 50 underskrifter ska det hanteras av berörd nämnd. De förslag som får 49 underskrifter eller färre besvaras av handläggare på förvaltning.

Det finns dock några regler för att ett förslag ska kunna publiceras. Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Om ett förslag inte publiceras beror det på någon eller några av följande anledningar:

• Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.

• Det finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.

• Kommunen har publicerat ett liknande e-förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.

• Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.

• Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.

• Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och därför ligger utanför kommunens ansvar.

• Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.

• Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför det inte har accepterats.

När det gäller debattförfattarnas första och tredje förslag kan vi konstatera att det just nu pågår en parallell process avseende Skutbergets utveckling.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 16 november behandlades ett politiskt initiativ från det blågröna styret. Förslaget innebär att de tre byggnaderna på Skutberget utvecklas och används. Kommunledningskontoret gavs i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar genomföra en förstudie. Arbete pågår och resultatet kommer att behandlas under våren. Det kommer då också kommuniceras.

När det gäller debattörernas andra förslag handlar det om kollektivtrafik. Det är Region Värmland som ansvarar för kollektivtrafiken och frågan faller därmed inte in under kommunens ansvar.

Med detta kan vi slå fast att kommunen välkomnar alla medborgarförslag men följer de regler som satts upp för att publicera de inkomna förslagen. Detta gör vi bland annat för att inte skapa dubbelarbete, inte påverka en påbörjad process och för att följa den demokratiska ordningen.

Marcus Ekholm, Planeringschef, Tillväxt, Karlstads kommun

Ulf Johansson, Tillväxtdirektör, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.