LEDARE: Mer än nåt annat visar den bisarra rekryteringen hur toppstyrt SD är

Ledare
PUBLICERAD:
Sverigedemokraterna har inte mycket till förtroende för de lokala partiföreträdarna i Värmland och vill i stället placera någon utan lokala kopplingar alls i topp på partiets regionlista.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Mikael Strandman föreslås toppa Sverigedemokraternas regionlista i nästa val. Har du ingen aning om vem det är, är det inte så konstigt. Förutom att inte bo i länet och heller aldrig haft något politiskt uppdrag här har han dessutom inte mycket till kvalifikationer för uppdraget.

Medelålders kvinnor stöder en generös flyktingpolitik och hjälper ensamkommande flyktingbarn och ungdomar av sexuella motiv. Av en ”passion till männen”. Så förklarade sverigedemokraten Mikael Strandman stödet för den svenska migrationspolitiken o ett samtal till Ring P1 2017. Ett uppenbart försök att misstänkliggöra dem som vill ha en generös flyktingpolitik.

I lokaltidningen försökte Strandman sedan ”förtydliga” sig genom att förklara att de medelålders kvinnorna är ”sexuella varelser” och medan män ”är mer ute efter själva akten” är kvinnorna kanske mer intresserade av att ”bli omsvärmad av män som är 20–30 år yngre”. Och detta skulle alltså förklara varför något äldre kvinnor är mer positiva till flyktingmottagning.

Utspelet förklarar kanske möjligen mer varför Sverigedemokraterna fortsatt har svårt att locka kvinnliga väljare.

Ytterligare ett par år tidigare fick Strandman riksuppmärksamhet genom att kräva att journalister som jobbar inom Public Service, det vill säga Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, dels skulle behöva uppge vilket politiskt parti de sympatiserade med, dels kvoteras in så att deras åsikter återspeglar resultatet i riksdagsvalet.

Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, kommenterade det förslaget med att något avmätt konstatera att ”det visar hur okunnig förslagsställaren är om demokrati”.

STOCKHOLM 20181016 Mikael Strandman, politiker, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060
Foto: Henrik Montgomery/TT

Ungefär detta är sverigedemokraten Mikael Strandmans avtryck i den svenska politiska debatten det senaste decenniet.

Men det är ju inte därför han av Sverigedemokraterna bedöms lämpad att få toppa Sverigedemokraternas regionlista i höstens val. Får man väl anta i alla fall.

Distriktsordföranden Runar Filper får hemskt gärna berätta lite mer om vilken stor kompetens Strandman egentligen besitter.

För oavsett hur ledarsidan letar går det inte att hitta mycket till bevis för den. I politiken har denne Strandman inte gjort något avtryck alls för annat än helt uppenbart trams. Han har suttit i riksdagen sedan 2018, men har bara haft en högst anonym roll, och står inte längre på partiets riksdagslista för nästa mandatperiod. Enligt honom själv var det han som ”valt att inte kandidera” för en mandatperiod till.

Strandman har suttit i regionfullmäktige i Stockholm sedan 2018, men är om möjligt ännu mer anonym där.

När ”hemmatidningen” Norrtälje tidning uppmärksammade att Strandman även försvann från de lokala listorna som fastställdes häromveckan, sa han till den att han ”väntas få andra uppdrag i partiet framöver”. Efter beskedet att han kandiderar för uppdrag i Värmland, uppgav han till samma tidning att han flyttar till Värmland under försommaren om han kommer med på listan.

Så är det något man verkligen borde reagera på, är det väl hur allt detta avslöjar hur SD jobbar och hur makten i många år koncentrerats till partitoppen. Det blir en bekräftelse på alla de vittnesmål om toppstyrning som kommit från avhoppade sverigedemokrater genom åren.

– I ett parti som SD som växer kontinuerligt är det viktigt med förnyelse och att få in annan kompetens. Gruppen är införstådd med de här planerna sedan några månader och jag tror att alla inser att med Mikael Strandmans breda kunskapsbas så blir det ett lyft, kommenterar exempelvis Filper till VF.

Gruppen är införstådd med de här planerna... Nån annan har bestämt åt dem.

Det är ju helt uppenbart att Strandman inte är en kandidat som lyfts fram av partiets medlemmar lokalt, inte jobbat upp något lokalt förtroende och inte heller verkar ha annat än högst ytliga kopplingar till Värmland. Kvalifikationerna för att toppa en regionlista i Värmland tycks vila på att ha suttit som ledamot i regionfullmäktige i Stockholm i drygt tre år.

Förslaget kommer uppifrån, sannolikt längre upp i partiet än Filper själv.

Strandman får inte plats någon annanstans, är inte efterfrågad någon annanstans, så partitoppen gör honom en plats i Värmland där han kan få ännu ett välbetalt politiskt arvode. För det är så det funkar i SD.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.