Debatt: Jag förstår inte hur Vänsterpartiet resonerar

Debatt
PUBLICERAD:
Monika Bubholz (MP)
Foto: Emma Lindell
Agne Sandberg, vänsterpartist, skriver i VF att Sverige måste fokusera på sitt nationella oberoende och suveränitet. Jag håller med, och just därför förvånas jag över Vänsterpartiets förslag inom energipolitiken som går i motsatt riktning, skriver Monika Bubholz, Miljöpartiet.

Jag kan instämma i mycket av det som Sandberg skriver i sin artikel. Vi behöver stärka vår nationella självförsörjning. Producera mat lokalt, ha goda förutsättningar för företag att verka i Sverige och att samhällsviktig verksamhet, som järnvägsunderhåll och skola, bör ha större offentlig kontroll.

Vi behöver samtidigt ha förståelse för att ökade diesel- och bensinpriser innebär svårigheter för många som behöver bilen i sin vardag och kanske har långt att pendla.

Det svåra säkerhetsläget och Rysslands oprovocerade anfallskrig mot det demokratiska Ukraina visar tydligt att energipolitik och självförsörjande är säkerhetspolitik. Ökad svensk produktion av bränslen till transporter innebär ett mindre beroende av skurkstater som Ryssland och Saudiarabien.

Riksdagen har tidigare i stort sett i enighet beslutat om de skattesatser som finns för drivmedel. Vi ser nu att flera partier vacklar och blandar ihop fördelningspolitik med energipolitik.

En ökad reduktionsplikt när man tankar sin bil, där fossil olja från Ryssland ersätts av bioråvara, är ett sätt att stoppa finansieringen av Putins krig. När energipriserna nu ökar behöver stödinsatser och bidrag gå till dem som får det tufft. Låginkomsttagare, landsbygdsbor med långa pendlingsavstånd, åkerier och lantbrukare. Riktade bidrag behöver gå till dem.

Därför ställer jag mig lite frågande att Vänsterpartiet nu går ut med att reduktionsplikten ska sänkas kraftigt och att ett maxpris på 18 kr/liter ska införas på bensin och diesel.

Sänkt reduktionsplikt leder till fortsatt beroende av fossil olja från Putins Ryssland och ett maxtak på bensin och diesel gör att pengar går direkt i oljebolagens fickor. Hur kan detta vara ett sätt att stärka Sveriges nationella energioberoende? Dessutom i en brinnande klimatkris.

Miljöpartiet vill att boende på landsbygden ska få riktad skattesänkning på 4000 kronor. Att bidrag på 20 miljarder kronor ska delas ut till de hushåll och företag som drabbas hårt i energikrisen. Vi vill satsa på bidrag på energieffektivisering för minska energibehovet på sikt.

Välfärdssatsningar till dem som verkligen behöver det istället för vad jag anser är populistiska utspel för att locka väljare, är det som Sverige behöver för att fortsatt bli mer självförsörjande och oberoende.

Monika Bubholz

Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.