LEDARE: Fantastiskt hur alla vill hjälpa - men låt proffsen hantera mottagningen

Ledare
PUBLICERAD:
Långa köer utanför Migrationverket i Malmö när många ukrainare vill registrera sig. Kontor i fler kommuner måste så klart öppnas snabbt.
Foto: Johan Nilsson/TT
Det är för både enskilda och för kommunerna viktigt att mottagningen av flyktingar från Ukraina sker på rätt sätt.

Arvika kommun berättar att de under de senaste veckorna tagit emot 50 flyktingar från Ukraina och fixat boenden till dessa, men att det nu är fullt. Inga fler tomma platser.

Fullt i kommunen? 50 personer? Det måste ha varit mer än en som förvirrat rynkade pannan vid frukostbordet. För det låter ju jättekonstigt. Ja, i alla fall tills man inser att kommunen formellt inte alls tagit emot några flyktingar utan akut tvingats hjälpa ”turister” från Ukraina som bara dykt upp utan att vara vare sig registrerade eller anvisade till Arvika av Migrationsverket.

För så är det. Ukrainare har som européer rätt att stanna i Sverige i 90 dagar utan att registrera sig hos någon svensk myndighet. Men då förväntas de ta hand om sig själva, sköta sin egen försörjning och sitt eget boende. Som turister.

Vill de däremot åberopa massflyktsdirektivet och genom det få ett årslångt uppehållstillstånd, få börja jobba, gå i skolan och få hjälp med boende och försörjning – ja då kan man inte bara rulla in i en självvald kommun och knacka på dörren på kommunhuset och be kommunen fixa det.

Då måste man börja med att registrera sig hos Migrationsverket som också är den myndigheten som ansvarar för att upphandla och anvisa boenden för dem. Det är Migrationsverket som ansvara för att lägga det pussel med fördelningen av platser runt om i landet.

Dels akuta boenden för de första dagarna eller veckorna, men sedan även mer långsiktiga boenden ute i kommuner där inte minst barnen i skolåldern kan få börja skolan och få viktig vardag och rutiner.

Det ställs lite på ände om privatpersoner och organisationer utan samarbete med Migrationsverket på eget bevåg agerar flyktingtransportörer.

Ja, det är en krissituation. Ja, många människor flyr och regler ställs på undantag. Men det är faktiskt fortfarande bäst om man låter proffsen hantera flyktingmottagningen.

Och det gäller oavsett om det handlar om att man som privatperson desperat vill göra en klädinsamling på hemmaplan och sen köra ner, tyvärr mest oönskade, grejer till den polska gränsen – eller om att på eget initiativ åka ner i Europa för att skjutsa upp ukrainare till Sverige men sen inte passera något av Migrationsverkets kontor på vägen för att se till att de kan garanteras rätt hjälp från början.

För de privata initiativ som ligger bakom att ett 50-tal ukrainare hamnade i Arvika utan att först registrerats hos Migrationsverket har, i all välvilja, skapat onödigt kaos genom att inte förstå och inte heller läsa på om vem som har ansvar för vad och tvinga Arvika att ta kostnader som staten förstås ansvarar för.

Ja, Arvika bet ihop och fixade mottagningen den här gången. Ingen ko på isen! Ser man bara till att få de 50 ordentligt registrerade är det kanske också i Arvika Migrationsverket bestämmer att de kan stanna. Rimligen kommer staten dessutom också ersätta kommunen för kostnaderna.

Men kommunens tjänstemän konstaterar i en kommentar till VF att det inte på något sätt är optimalt att hjälpa ukrainare till kommunen utan att själva ha en plan för var dessa människor exempelvis ska bo.

– Jag förstår att de agerar med hjärtat och vill hjälpa till, men kanske inte fullt ut förstått vart ansvaret ligger. Men det är bra att veta att man har ett långt gående ansvar som privatperson om man hämtar hit någon, framhåller exempelvis Arvika kommuns stabschef Jonas Ivansson.

Eller låt helt enkelt proffsen hantera organisera mottagningen. Sen måste de förstås ges resurser att göra det på ett vettigt sätt. Det är verkligen helt orimligt att Migrationsverket i dag bara har åtta kontor i hela landet som kan ta emot registreringar!

Sen finns det otroligt mycket annat man som engagerad kommuninvånare kan göra för att hjälpa flyktingar både i och utanför den egna kommunen! Se bara på Karlstad där ett hundratal privatpersoner snabbt anmälde sig beredda att ta emot flyktingar i sina egna hem om det skulle behövas.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.