Insändare: Därför är Finnskogahemmet så viktigt

Insändare
PUBLICERAD:
Finnskogahemmets framtid ska inte avgöras i det dolda.
Foto: Daniel Olausson
Det som idag händer med Finnskogahemmet kan i morgon drabba vilken samhällsbärande serviceenhet som helst i Torsby kommun så länge strukturen möjliggör ”beslutsfattande under bordet”.

Finnskogahemmet var en väl fungerande kommunal serviceenhet i form av särskilt boende (äldrevård) på en plats i kommunen där underlaget av vårdtagare fortfarande är stort. Finnskogahemmet stod även för en markant del av arbetstillfällena i Bograngen med omnejd.

Vad har hänt?

2020 beslutade socialnämnden, utan att involvera vårt högsta politiska organ kommunfullmäktige, att omstrukturera verksamheten till biståndsbedömt trygghetsboende.

Anledningen var att det saknades personal på andra särskilda boenden samt inom hemtjänsten i kommunen.

Finnskogahemmet blev då ett boende för den som var för frisk för äldrevård men med behov av hjälp enligt specificerade kriterier.

Resultatet blev att lokalerna idag ekar tomma efter att de äldre vårdtagarna tvångsförflyttats och de som är i behov av äldrevård inte fyller verksamhetens nya kriterier.

Arbetsmarknadspolitiskt blev därmed en redan kämpande del av vår kommun fråntagen en viktig försörjningsfaktor.

Vad händer nu?

För att ”få mer liv och rörelse i bygden och fler som bor i huset” har kommunalråden ”pratat ihop sig med socialchefen och fastighetschefen att tekniska ska bygga om lokalen” för ”ett par miljoner” från tekniska avdelningens budget.

Kommunalråden ”ser att man inte vill bo i ett särskilt boende utan efterfrågan är seniorboende och trygghetsboende”.

Enligt kommunens egen bostadsenkät har invånare INTE uttryckt något stort behov av fler lägenheter i Bograngen, däremot KÄMPAR de för att få tillbaka särskilt boende och arbetstillfällen!

Hur borde det vara?

Ärendet borde behandlats i kommunfullmäktige för möjlighet till debatt och ett demokratiskt beslut där invånare representeras politiskt i ett bredare perspektiv.

Besluten borde tagits genom faktabaserade analyser utifrån kommunalt ansvar och lokala behov.

Tekniska avdelningen borde vara en nämnd så dess uppdrag och omfattande transaktioner sker öppet och inte belastar fullmäktige ekonomiskt utan beslutsrätt i frågan.

Slutsats:

Frågor och beslut kring kommunala ansvarsområden som har betydelse för invånarens möjlighet att leva och bo samt finansieras av och påverkar den kommunala ekonomin ska föras öppet och tas demokratiskt!

De Oberoende i Torsby, DO!T

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.