LEDARE: En miljon var till Kevinbröderna som kompensation för 20 år är pinsamt

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
I mars 2018 friades bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson helt från misstankar om brott i Kevinfallet - och tre dagar senare beviljades Kaj Linna 18 miljoner i skadestånd för att ha suttit oskyldigt fängslad i 13 år.
”Varför inte redan denna vecka bevilja Robin Dahlén och Christian Karlsson det skadestånd de förtjänar”, skrev ledarsidan i februari. Det skulle dröja ett par veckor till. Men sen kom justitieminister Morgan Johansson (S) och regeringen med besked. Det borde ha handlat om Kaj Linna-summor. Det blev väldigt mycket mindre.

”Kanske har regeringen bara väntat på att Arvika kommuns egen utredning skulle bli helt färdig innan de meddelade vad de tänker göra med den ex gratia-förfrågan som lades fram för länge sedan nu av brödernas advokat”, skrev ledarsidan i februari.

En förhoppning om att Kevin-bröderna, som då informerats om att Arvika kommun inte tänkte betala ut något skadestånd, snabbt skulle beviljas det skadestånd ”av nåd” som det så tjusigt kallas, av regeringen i stället.

Egentligen det mest logiska då Arvika inte har de summorna bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson förtjänar att ersättas med för att i 20 år felaktigt utpekats som barnamördare, menade ledarsidan i februari. Men då avsågs helt andra summor än de som meddelades på onsdagen.

”I Kevinfallet bör Johansson, å regeringen och statens vägnar, ta på sig gärningsmannaansvaret för den långa kränkning bröderna och deras familj utsatts för och varför inte redan denna vecka bevilja Robin Dahlén och Christian Karlsson det skadestånd de förtjänar”, avslutades den ledartexten.

Det skulle dröja ett par veckor till. Men på onsdagen meddelade regeringen vad man tänkt sig – och i stället för de Kaj Linna-nivåer om ledarsidan både hoppats och räknat med, blev det en spottstyver. En miljon vardera till bröderna. 50 000 kronor per år under de 20 år de var oskyldigt utpekade. Drygt 4000 kronor i månaden. Som ett extraknäck.

Justitieminister Morgan Johansson (S) berättade på onsdagen att regeringen beviljat Arvikabröderna en miljon vardera i skadestånd.
Foto: Jessica Gow /TT

”Ett högt belopp”, menade Morgan Johansson själv och refererade till andra uppmärksammade ex gratia-skadestånd. Han påpekar att det trots allt ”gått bra” för bröderna, som om det vore en förmildrande omständighet för staten.

Kaj Linna friades för några år sedan efter att ha suttit felaktigt frihetsberövad i 13 år efter en fällande dom för ett rånmord man senare slog fast inte begåtts av honom.

I mars 2018 - som av en helt bisarr slump bara tre dagar efter att bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson slutligen efter 20 långa år friades helt från misstankar om brott i Kevinfallet – beviljades Linna det rekordstora skadeståndet 18 miljoner av staten. Det är det högsta som någonsin betalats ut.

Nej, det är inte samma system och samma principer som styrde skadeståndet till Linna som nu avgör brödernas ersättning. Men det är klart att alla drar paralleller.

Linna satt felaktigt i fängelse i 13 år innan han släpptes. Bröderna har aldrig ens dömts för fyraåriga Kevins död – men därför inte heller friats från inblandning i fallet. I 20 år har deras liv präglats av detta, från barnsben in i vuxenlivet. Det finns trots allt andra slags fängelser än såna med låsta dörrar.

Hur har regeringen tänkt om detta? Hur landade man i att de omfattande kränkningarna av familjens rättigheter och ingreppen i deras privatliv under så lång tid inte var värt mer?

Ja, bara detta att alla medier – inklusive denna ledarsida – fortsätter att hänvisa till dem som ”Kevinbröderna” visar ju att detta blir en livslång del av deras historia.

Det borde ha avspeglats mycket bättre i regeringens besked i dag!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.