Debatt: Kampen för jämställdhet ständigt i fokus

Debatt
PUBLICERAD:
Åsa Johansson, Socialdemokraterna
Foto: Helena Christerdotter
Många segrar i kampen för jämställdhet, men mycket återstår. I dagens takt kommer det att ta ytterligare 100 år innan löneglappet mellan män och kvinnor helt är borta, skriver Åsa Johansson, Socialdemokraterna, och lovar fortsatta ansträngningar.

Internationella kvinnodagen är viktig och speglar varje år decennier av kvinnokamp. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar feminismens många segrar, men också den långa vägen kvar till jämställdhet. För oss socialdemokrater är jämställdhet förpliktigande, såväl i Sverige, som ute i världen.

För hundra år sedan intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen. Varje litet steg har föregåtts av politisk kamp där glastak har krossats. Det har krävts ett helhetsgrepp om ojämställdheten i vårt samhälle med politiker som systematiskt arbetat för att skapa ett Sverige som är mer jämställt.

Hundra år av kamp har gett oss mycket att glädjas över. Kvinnor är i chefsmajoritet i offentlig sektor och i näringslivet har andelen kvinnor i chefspositioner fördubblats på 20 år. Enligt ekonomifakta har även löneskillnaderna mellan könen systematiskt minskat sedan 2007. I Sverige har vi länge kämpat för att utmana traditionella maktstrukturer, vilket gör oss till ett av världens mest jämställda länder. Nu är även vår svenska statsminister en kvinna.

Pandemin har avslöjat otaliga sanningar om situationen för kvinnor i världen. Klyftorna och ojämlikheten har vuxit sig starkare och varit extra kännbara efter restriktioner med långa perioder av distansundervisning och distansarbete, särskilt för kvinnor som samtidigt och allt för ofta har huvudansvaret för hemarbete. Många kvinnor har dock inte haft möjlighet till distansarbete.

Faktum är att 8 av 10 kvinnor arbetar i miljöer där närkontakt med människor är en vardag. Kvinnor som stått i frontlinjen under coronaviruset och som efter varje arbetspass lagt undan arbetskläderna med märken kvar av sin skyddsutrustning.

På arbetsmarknaden är kvinnor i en utsatt ställning, särskilt under pandemin. De arbetar extra pass, dubbelpass, övertid och har anställningar som är allt annat än trygga. Trots minskade löneskillnader skiljer sig livsinkomsten 6 miljoner kronor mellan könen enligt kommissionen för jämställda livsinkomster.

I dagens takt kommer det ta 100 år innan löneglappet helt är borta. En ekonomisk snedfördelning som slår hårt mot kvinnor i samhället med en negativ effekt på pensioner, sjukersättning och föräldrapenning för individen.

Vägen till jämlikhet är lång och som beslutsfattare har vi ett särskilt ansvar för att bryta samhällsstrukturer. Vi ska dock inte misströsta. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vår historia är skapad av ihärdiga ansträngningar från modiga kvinnor som vågade säga ifrån. Vår kamp för jämställdhet varken börjar eller slutar här.

Åsa Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.