Debatt: S, V och SD stoppade nedläggningen av Klaralab - men vad händer nu?

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Skogberg (SD)
Oppositionen i Region Värmland, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lyckades vid förra veckans regionstyrelsemöte förhindra en nedläggning av regionens tandtekniska laboratorium Klaralab i Karlstad, skriver Anders Skogberg (SD) som ändå oroas över labbets framtid.

Den styrande Värmlandssamverkan är ett hopkok av sex mindre partier (förutom M) med olika grundsyn, som minoritetsstyr Region Värmland. De behöver vid alla beslut få stöd från ett oppositionsparti och då finns det bara tre att välja på, nämligen S, V och SD.

Inför beslutet har Värmlandssamverkan endast haft ett digitalt möte med personalen på Klaralab. De har inte besökt och än mindre bemödat sig att sätta sig in i Klaralabs verksamhet, utan endast lyssnat på tandvårdschefens nedslående redovisning att lägga ner Klaralab. S och V däremot har engagerat sig i Klaralab, besökt och satt sig in i den professionella verksamhet som labbet bedriver. Det skall de ha all kredit för. Det har SD också gjort för den delen.

Hela oppositionen gick samman och bildade majoritet på RS-mötet och det beslöts att låta Klaralab överleva! Det här var mycket viktiga signaler för regionens väljare. Nu vet de att det finns en opposition (S, V och SD) som kan enas i Region Värmland då det behövs, trots stora ideologiska skillnader, och tillsammans kan de sätta stopp för styrets dåliga förslag!

I december ifjol beslutade RS att återremittera ärendet om Klaralab för att beredas bättre angående förutsättningar för labbets överlevnad samt redovisning av barnperspektivet, dvs. hur barn och ungdomar påverkas av en nedläggning av labbet.

Jag blev en smula förvånad över att ansvaret för att ta fram ett mer utförligt och positivt förslag till Klaralabs fortsatta existens föll på tandvårdschefen, som har försökt skjuta Klaralab i sank under mycket lång tid. Hur skall tandvårdschefen nu plötsligt vända 180 grader och producera ett rimligt men ändock så positivt förslag som möjligt för labbets överlevnad?

Det konfirmerades då tandvårdschefen inte lyssnat på personalens realistiska synpunkter. Hon presenterade på RS-mötet ett eget betydligt mindre positivt förslag. I slutet av presentationen propagerade hon till och med för en nedläggning av Klaralab.

Tandvårdschefen har underminerat labbet under lång tid genom att:

- för två år sedan initiera ett försök att lösa en personalkonflikt, vilket avbröts och problemen eskalerade.

- säga upp och hemställda verksamhetschefen i maj ifjol och istället sätta in en ekonomisk controller utan verksamhetskunskap någon dag i veckan. Personalen har fått driva labbet under snart ett år utan ledning vilket de gjort med bravur och den goda orderingången kvarstår, trots att tandvårdschefen gått ut till tandläkarna med uppmaning att inte beställa från Klaralab.

- underlåta att göra nödvändiga investeringar. I ett år har verksamheten varit i behov av en ny fräs, en investering med kort återbetalningstid, som hon ignorerat fast det endast saknas hens underskrift på beställningen. Nu får labbet istället beställa dessa produkter dyrt utifrån, vilket påverkar resultatet negativt.

-verksamheten har motarbetats under lång tid och facket har redan blivit inblandade inför nedläggningen fast det inte finns ett politiskt beslut om nedläggning.

- Klaralab har inte haft ett avkastningskrav, men däremot har de upprätthållit en hög servicegrad som har kommit tandläkare och klienter tillgodo, bl.a. ungdomar under tandreglering. Tandvård såsom sjukvård skall få kosta! Det rör sig inte heller om så stora belopp vad det gäller tandvården i regionens budget.

- Klaralabs höga tekniska kompetens tillskrivs personalen, men ingen hänsyn har tagits till deras synpunkter inför redovisning av det överlevnadsförslag som presenterades. Bland annat har produktion av vissa lönsamma produkter utelämnats.

- I redovisningen som skulle ge ett så fullödigt och positivt förslag till överlevnaden för labbet presenterades istället ett mediokert förslag med en avslutning som säger lägg ner Klaralab.

Det var obegripligt att Värmlandssamverkan stöttade tandvårdschefens förslag att lägga ner Klaralab. De likställde Klaralabs tekniska hantverk med en postorderfirma som levererar gem! De berömmer personalen samtidigt som de förmedlar dödsstöten i en NWT artikel innan ärendet behandlades på RS-mötet. Otroligt klumpigt och känslokallt gjort mot personalen. Men till personalen, invånarnas och tandläkarnas glädje blir Klaralab kvar. Var det kanske den ensidiga borgerliga privatiseringsivern som styrde deras agerande?

Men slaget är inte över. I det politiska beslutet ingår att omgående anställa en verksamhetschef. Personalen vet vem som är lämplig som verksamhetschef och som kan driva Klaralab förtjänstfullt vidare. Hörsammar regionledningen detta?

Direkt efter fattat beslut försökte tandvårdschefen fortsätta att skjuta Klaralab i sank genom att omedelbart besöka personalen och genomföra sina egna förändringar, bl.a att inte anställa en verksamhetschef utan låta en controller sköta ekonomin, samt låta en tandtekniker vara gruppledare.

Tandvårdschefen skall inte förändra och ta bort resurser från verksamheten då det skall tillsättas en verksamhetschef. Verksamhetschefen får ansvaret att utforma verksamheten efter sin egen vision, på ett fördelaktigt sätt för Klaralabs framtid. Den tillträdande verksamhetschefen skall se över befintlig verksamhet, inventera, trimma den, göra nödvändiga förändringar och ta fram vilka resurser som behövs tillföras för att få den lönsam.

Den befintliga personalen betraktas som resurser och disponeras av nya verksamhetschefen. Det omöjliggörs nu genom att tandvårdschefen plockar bort resurser innan verksamhetschefen tillträtt. Mot denna bakgrund har hon nu redan agerat och bakbundit den tillträdande verksamhetschefen innan anställningen påbörjats.

Det är ett totalt övertramp av tandvårdschefen då verksamhetschefen skall skapa framtidsvisionen för Klaralab. Tandvårdschefen gör helt fel genom att nu påverka verksamheten.

Regionledningen har ansvaret över att snarast tillsätta verksamhetschefen för Klaralab, att denne inte hindras, utan ges bästa förutsättningar att verka för Klaralabs bästa.

Tandvårdschefens agenda, som fortsätter, försvårar överlevnaden för Klaralab och går emot politikens vilja och beslut.

Kommer regionledningen att acceptera detta eller agera kraftfullt?!

Anders Skogberg (SD)

Ledamot av Hälso- & Sjukvårdsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.