Hoppa till huvudinnehållet

Starrin sonderar: Professorn med hela världen som forskningsfält

Publicerad:
Professor Bo Edvardsson.
Professor Bo Edvardsson.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag har sett många forskartyper under årens lopp. En är ”Glidaren”. En annan är ”Stretaren” som målmedvetet strävar efter att nå toppen. Och en tredje ”Stjärnan”. Men ”Stjärnor” är det ont om. Universiteten vill ha stjärnor för det ger glans. En av Karlstad universitets stjärnor är professorn i företagsekonomi Bo Edvardsson.

Jag är nyfiken på Bo Edvardsson och hans väg till framgång. I en ny ranking, som kom efter årsskiftet, placerade han sig på första plats på listan över de mest framstående forskarna på Karlstads universitet. För något år sedan rankades han som en av världens främsta inom sitt gebit av Stanforduniversitetet i USA. Han har fullt med utmärkelser. På idrottsspråk skulle man säga att ”medaljskörden” är omfattande.

Bosse, som hans närmaste kollegor kallar honom, växte upp på ett lantbruk utanför Gränna.

Där var man inte sysslolös, berättar han. Det fanns alltid saker och ting som behövde göras.

– Jag var praktisk lagd.

Bo gick naturvetenskaplig linje. När det var dags att söka vidare blev det Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Samtidigt pluggade han på Uppsala universitet. Tog examen. Lockades att fortsätta med doktorandstudier som snabbt avklarades. Det blev en avhandling om företagsstrategier för produktutveckling.

Han kom tidigt att intressera sig för tjänsteutveckling. Som en del i avhandlingsarbetet genomfördes bland annat studier på Alfa Laval och där talade man ofta om tjänster och kunder.

– Och det var så mitt intresse för tjänster väcktes.

Bo fick en forskarassistenttjänst som han tackade nej till. I stället blev det dåvarande högskolan i Karlstad.

– Högskolan hade behov av disputerade lärare för att utveckla ekonomutbildningen. Jag sökte en tjänst där och fick den.

Men säger han.

– Tanken var inte att bli kvar så länge i Karlstad.

Nittonhundraåttiosex var han med om att skapa Centrum för Tjänsteforskning (CTF) som med tiden kom att utvecklas till universitetets flaggskepp. På CTF forskar man om värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov.

Begreppet värde och värdeskapande processer är centralt i tjänsteforskningssammanhang. Bo förklarar:

– Värdet finns inte i själva produkten. Utan är något som skapas när brukaren använder sig av den. Till exempel att välja att ta bussen till jobbet därför att det har stora fördelar. Kan koppla av. Sitta bekvämt. Minskad miljöpåverkan i jämförelse med att ta den egna bilen.

Bo berättar att idén om ett forskningscentrum växte fram steg för steg.

– Vi var en grupp som hade besökt några centra i USA och Helsingfors och fått idéer om hur ett forskningscentrum skulle kunna se ut.

Det ena gav det andra.

Bo Edvardsson var med om att bilda det internationella symposiet QUIS (Quality in Service) som numera samlar hundratals toppforskare från hela världen.

Bosse ville forska. Och inte drunkna i undervisning och administration.

– Från början blev det korta projekt. Men efter några år började pengarna trilla in. Bland annat från KK-stiftelsen för ett långsiktigt projekt om tjänsteutveckling. En av mina mest uppmärksammade artiklar handlar om just det.

Tjänstekvalitet blev ett stort och populärt begrepp. Nu fanns det forskningscentra på flera håll i världen. I USA, Europa och Asien. Tjänsteforskning kom att bli ett stort forskningsområde. Högskolan i Karlstad sattes på världskartan.

Nu började inbjudningar och erbjudanden komma från när och fjärran. Bland annat från Singapore. Under åtta år var Bo anställd där på deltid.

– Det var en betydelsefull tid. Fick många internationella kontakter vilket ledde till samarbete med forskare runt om i världen.

Han blev gästprofessor vid universitet i Nya Zeeland, Kina, USA, England och Mexiko.

Till det kan läggas anställning som professor vid två norska universitet och utnämning till hedersdoktor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Nankai Universitetet i Kina. Han har också varit redaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal of service management som han var med om att starta.

Det är år 2011. Bo är mitt i en lysande forskarkarriär. Då blir han erbjuden att bli vice rektor vid universitetet. Kändes hedrande. Han åtog sig uppdraget på halvtid. Fortsatte med sin forskning. Men lämnade föreståndarskapet för CTF.

Bo Edvardsson kom att bli Karlstad trogen trots att han inte tänkt sig att bli kvar här.

Han förklarar:

– Det skulle förmodligen inte ha varit möjligt att starta ett CTF på de stora universiteten. Här fanns det ett stort stöd från rektorerna. Och idag är vi någonstans mellan 75–80 personer.

– Jag har haft den fantastiska förmånen att få se en stor del av världen. Fått möjlighet att påverka och skapa.

Är nyfiken på vad Bo forskar om för tillfället.

I ett projekten jobbar han tillsammans med Volvo AB. Det handlar om att öka kunskapen om övergången från dieselmotorer till eldrivna lastbilar och hållbara, fossilfria transportlösningar.

– Vi behöver komma närmare kunderna och förstå mer om hur deras behov kan tillgodoses.

Bo berättar också att det händer en hel del inom klädesbranschen vad gäller tjänster. I virtuella provrum kan du själv se hur klädesplaggen passar för just dig och även för olika ändamål som vid en femtioårsfest.

Var ligger forskningsfronten idag?

– En front har med tjänstefinering med teknologi att göra. Om till exempel sociala robotar. Och den andra med design att göra. Att designa system för bättre värdeskapande genom tekniska lösningar som är enkla att använda och anpassade till användarens behov.

Det blir också allt viktigare att företag håller vad de lovar och svarar upp mot kunders förväntningar och värderingar. Gör man inte det kan det gå riktigt illa som på en fårfarm i Australien.

– Där slutade man köpa tröjor gjorda av ull från får när man fick reda på att fåren for illa. Man hörde kvidande ljud. Får som ”skrek”. Det dröjde inte många dagar förrän företaget försvann. Ingen ville köpa tröjor gjorda av ull från lidande får.

Bengt Starrin, Professor emeritus Karlstads universitet

Artikeltaggar

Bengt StarrinBo EdvardssonDebattKarlstadKarlstads universitet