Debatt: Håll dig till fakta, Marléne Lund Kopparklint!

Debatt
PUBLICERAD:
Det var inte Miljöpartiet som stängde Ringhals kärnkraftsverk, skriver debattören.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Den moderata riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint förvrider fakta i sitt debattinlägg Guld och gröna kärnkraftverk, skriver Wolfgang Ranke i en replik.

1963 började jag min utbildning till fysiker. Kärnfysik var ett av många ämnen som ingick i utbildningen. Atombomben hade använts mot Japan i andra världskrigets slutfas. Den "fredliga" användningen av kärnkraft i reaktorer hade utvecklats och den första byggboomen för kärnkraftverk hade just börjat. Jag tyckte det var fiffigt.

Med tiden förstod jag att reaktorer producerar farligt strålande avfall som måste förvaras oåtkomligt i omkring 100 000 år. Det fullständigt orimliga i att anta att sådant är möjligt räckte för mig att bli kärnkraftsmotståndare. Även om det skulle vara möjligt att med obeprövad teknologi sänka slutförvarstiden till 1000 år skulle det inte lugna mig. Vem kan garantera ett stabilt samhälle i bara 100 år i klimathotets tider?

Ingen ska börja med något till egen fördel om dess nackdelar måste bäras av andra. Om nackdelarna måste bäras av de nästa 3000 människogenerationerna är moralen fullständigt entydig: Sånt får man inte göra.

Anita Goldman skriver i en debattartikel i DN, 2 februari 2022: "Med avgrundsdjup arrogans lämnar vi vårt giftiga avfall till framtidsmänniskorna". Jag rekommenderar alla att läsa inlägget.

Den 9 februari publicerade VF ett debattinlägg skrivet av den moderata riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint. Debatten karakteriseras av två egenskaper: En absolut brist på insikt att användning av kärnkraft innehåller problem och en förvridning av fakta.

Att kärnkraft är en problematisk teknologi måste numera alla ha begripit. Om man ändå vill använda den måste man åtminstone diskutera hur problemen ska lösas. Det gör inte MLK.

Angående faktaförvridning tar jag några exempel.

1. Statliga Vattenfalls kärnreaktorer Ringhals 1 och 2 stängdes inte av Miljöpartiet och inte i förtid. De var gamla och skulle stängas 2025 men en nödvändig upprustning skulle ha varit för dyr. Eftersom Vattenfall genom ägardirektiv måste agera företagsekonomiskt var de tvungna att stänga dem. M försökte stoppa det i riksdagen men motionen avslogs.

2. Miljöpartiet ledde inte en regering tillsammans med Socialdemokraterna. De ingick i en regering som, om jag minns rätt, leddes av en sosse som hette Stefan Löfven...

3. Det finns ingen elbrist. Sverige exporterar grandiost mycket. Priset bestäms av marknaden som i södra Sverige domineras av kunderna på kontinenten.

4. Och så kommer MLK med Moderaternas upprepade påstående att "det finns ... ny teknik som innebär att man kan använda kärnkraftens avfall på nytt som bränsle".

Det finns sådana idéer men än så länge inte ens en försöksreaktor. Och ingen uppriktig expert säger att man bara kan stoppa in kärnavfall i en sådan reaktor.

Avfallet måste upparbetas, klyvningsprodukter avskiljas och slutförvaras, uran, plutonium och andra transuraner separeras och konditioneras till nya bränsleelement. Detta är dyrt, farligt, känsligt för spridning till kriminella och terrorister.

I Europa finns bara två upparbetningsanläggningar i atomvapenländerna Frankrike (La Hague) och Storbritannien (Sellafield). Upparbetning "lönar" sig nämligen bara i samband med upprätthållandet av "kärnvapenoptionen".

Moderaternas tidigare energipolitiska talesperson Mikael Odenberg yttrade för ett år sedan att det inte är praktiskt möjligt att bygga nya kärnkraftverk i Sverige eftersom det är för dyrt och att den pågående debatt är ”djupt osaklig” och bara populistisk.

Jag rekommenderar MLK att prata lite med sin partikollega.

Wolfgang Ranke

Medlem i Värmland mot Kärnkraft

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.