Debatt: Vilka företag godkänns av Socialdemokraterna?

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Frida Petterson (C) och Alexander Torin (M).
Foto: Robert Halvarsson

Samtidigt som Socialdemokraterna försöker profilera sig inom sociala frågor säger de nej till fler jobb genom handelsetableringar, trots att alla vet hur viktigt arbete är för att många andra delar av livet ska fungera väl, skriver Frida Petterson (C) och Alexander Torin (M) i en replik på debattinlägget Tydligare än någonsin att Karlstad måste göra en ny handelsutredning

Karlstad växer. Allt fler flyttar hit och vi är glada över att kunna konstatera att också allt fler företag vill etablera sig i Karlstad. Detta innebär jobbtillfällen och ökade skatteintäkter till bland annat skola och omsorg. Vi vill göra vad vi kan för att göra det enklare att starta och driva företag i Karlstads kommun.

Detsamma gäller tyvärr inte för alla partier. Socialdemokraterna riskerar att stoppa en positiv utveckling och att försämra företagsklimatet i hela kommunen, både genom att vara en opålitlig samarbetspartner som återkommande byter åsikt i viktiga etableringsärenden, men också genom att motarbeta aktörer som vill starta verksamhet i kommunen.

Nu senast gäller det nya arbetstillfällen på Ulleberg. De godkänns inte av Socialdemokraterna, i alla fall inte om de ska tillhandahållas av City Gross. Tvärtom så menar Socialdemokraterna att en handelsutredning bör genomföras och att företag kanske bör etablera sig i någon grannkommun i stället.

Följdfrågorna på det blir givetvis många. Vilka företag är välkomna till Karlstad? Kan vi få en lista, så alla får se? Kommer konkurrenter till Coop över huvud taget att godkännas av Socialdemokraterna? Vem bestämmer vad som är ”tillräckligt” många mataffärer, kunderna eller Linda Larsson (S)? För oss är det självklart att politiken inte ska detaljstyra detta.

Märkligt nog hade Socialdemokraterna inga invändningar när det gällde att bygga ut Välsvikens handelsområde, vilket kan tyckas inkonsekvent. Och det hela blir ännu mer märkligt med tanke på att Socialdemokraterna försöker profilera sig inom sociala frågor men ändå säger nej till fler jobb – detta trots att alla vet hur viktigt arbete är för att många andra delar av livet ska fungera väl, både för den som jobbar och för dennes familj.

Gällande aktörerna i centrum så tar vi till oss av deras kritik gällande dialogen, och vi ska bli bättre. Men inte heller de vill ha en kommun där politiken bestämmer vilka företag som ska få finnas eller ej. Socialdemokraterna lider alltjämt av att de är socialdemokrater. Deras vilja att kontrollera är överordnad individens rätt att välja såvida denne inte tar ”rätt” beslut gällande i vilka butiker denne vill köpa sina varor.

Detta visas tydligt nu när Socialdemokraterna vill utreda och därefter peka och styra vilken sorts handel som ska få finnas i Karlstad. Vissa jobb är bra, andra inte, beroende på när och vilken socialdemokrat du frågar.

Vi tycker att butikerna och företagen själva ska få avgöra om de tror att de har en framtid i vår kommun eller ej. Alla jobbskapare, stora som små, är varmt välkomna att etablera sig i Karlstads kommun och utvecklas med oss. För det är så fler kan få möjligheten att ta sina första steg in på arbetsmarknaden.

Detta borde efterspelet av pandemin handla om, inte att politiker ska sätta godtyckliga stopp för jobbskapande företag.

Frida Petterson (C), kommunalråd och ordförande för tillväxtutskottet

Alexander Torin (M), kommunalråd och ordförande för näringslivsrådet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.