Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Friskolorna behövs för att möta behoven

Publicerad:
Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland
Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ska vi möta arbetsmarknadens behov behöver 40 procent av en årskull ta examen från ett yrkesprogram. Dit är det tyvärr långt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i en replik på Jonas Bergströms ledartext Hatar Svenskt näringsliv och högern företag?

Både Jonas Bergström och Arena Idé har rätt i att kompetensbristen är ett av Sveriges och svenska företags allra största problem och att alldeles för få elever läser yrkesutbildningar på gymnasiet. Gymnasial yrkeskompetens är den kompetens som företagen efterfrågar mest. Ska vi möta arbetsmarknadens behov behöver 40 procent av en årskull ta examen från ett yrkesprogram. Dit är det tyvärr långt.

I övrigt är det svårt att hänga med i resonemangen. Varför, till exempel, hittar Arena Idé på egna siffror över hur många som läser yrkesprogram på friskola? 30 procent av eleverna på industritekniska programmet går på en friskola, inte sju som Arena hävdar. Andelen motsvarar alltså andelen friskoleelever i gymnasieskolan, totalt.

Det finns inget egenvärde i att kommunala huvudmän bedriver yrkesutbildning i egen regi. Vi behöver fler och bättre samarbeten mellan huvudmän som i sin tur behöver samarbeta bättre med näringslivet. Problemet är inte att ”samhället” har förlorat kontrollen över gymnasieskolan utan att branscherna har alldeles för lite inflytande över yrkesutbildningen.

Ska elevvolymerna upp på yrkesprogrammen kommer det behövas en mångfald av utbildningsaktörer. Men det som framför allt behövs är en dimensionering som också utgår från arbetsmarknadens efterfrågan och yrkesprogram där grundläggande högskolebehörighet ingår som standard.

Som organisation företräder Svenskt Näringsliv 60 000 företagare. Företagens intressen är det som styr vårt dagliga arbete, det ska vara lätt att driva företag i Sverige och i Värmland. Går företagen bra går Sverige och Värmland bra. Att hitta medarbetare med rätt kompetens är i dagsläget en av företagens största utmaningar.

Svenskt Näringsliv prioriterar därför att jobba med frågan så att utbildningar i alla led, i alla former, i möjligaste mån matchar arbetsmarknadens behov. Det är i företagen jobben skapas och då bör rimligen deras behov styra inriktning och innehåll mer. Det är inte bara en viktig fråga för företagen, utan för hela samhället.

Företagen behöver rätt kompetens idag och det brådskar med skolpolitiska reformer för att öka yrkesprogrammens kvalitet, relevans och attraktionskraft. Tyvärr handlar inte alls skoldebatten om detta.

Johan Olsson, Policyexpert kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv

Anna Hedberg, Regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Artikeltaggar

Anna HedbergDebattSvenskt NäringslivVärmlands län