LEDARE: Värmlandssamverkan får tacka V för mandatperiodens enda vinnarfråga

Ledare
PUBLICERAD:
Anna Hammar (V).
Foto: VF Arkiv
Region Värmland ska testa sex timmars arbetsdag i lite olika former, där personalen som får chansen att gå ner i arbetstid garanteras bibehållen lön. Minst en avdelning per sjukhus ska få chansen, berättar Anna Hammar (V).

Det var Vänsterpartiets krav för att ställa upp på en i övrigt blågrön regionbudget som nu ska sjösättas, som en makalös slump precis innan när värmlänningarna går till vallokalerna för att välja nytt regionstyre…

Nu är plötsligt även de blå översvallande om projektet, trots att partierna på riksplan fnyst länge om alla tidigare förslag till arbetstidsförkortningar. Plötsligt dyker till och med den annars så anonyma Fredrik Larsson (M), ordföranden i regionstyrelsen, upp för att sola sig i glansen.

Tänk om det visar sig att ett vänsterpartistiskt förslag skulle blev en av få ljuspunkter i en i övrigt medioker mandatperiod för Värmlandssamverkan.

Den makalösa slumpen till trots är det förstås ett utmärkt förslag att testa. Ett försök som pandemin förhoppningsvis inte lägger krokben för genom dålig tillgång på personal att rekrytera till de tjänster som då måste fyllas.

För det borde finnas många olika vinster att göra på detta, förutom för personalen där tidigare sextimmarsförsök visat sjunkande sjukfrånvaro och att man kände sig mindre slutkörd. Som att exempelvis kunna använda väldigt dyra operationssalar mer effektivt, vilket också är ett exempel Hammar (V) nämnt.

Men var de möjliga ekonomiska vinsterna hamnar avgör kanske försökens långsiktiga framtid och möjliga utvidgning.

För stannar det vid att Region Värmland får betala för extrakostnaderna medan besparingarna hamnar hos staten som inte behöver betala ut lika mycket från arbetslöshets- och socialförsäkringarna för att fler har arbete och lyckas hålla sig friska på det arbetet, ja då tappar kanske regionen snabbare sugen.

Det vore synd. Dagens ekorrhjul gör oss varken friskare eller lyckligare.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.