Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Kom igen nu skolministern, sätt stopp för marknadsexperimentet i skolan

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Värmlands Sofia Magnusson och Lisa Tynnemark, Västernorrland, vill att regeringen agerar mot marknadsskolan.
Värmlands Sofia Magnusson och Lisa Tynnemark, Västernorrland, vill att regeringen agerar mot marknadsskolan.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Samhället ska återta demokratisk kontroll över skolan. Vinstuttag ur skolan ska förbjudas. Socialdemokraternas partikongress i november fattade flera viktiga beslut för att sätta stopp för marknadsexperimentet i svensk skola. Vi ombud som fattade besluten menar att det nu är dags att agera med den färdplan som de redan färdigutredda förslagen utgör, framför allt från Åstrandsutredningen för att vi ska ta första steget mot en mer likvärdig skola, skriver skolpolitiska företrädare för Socialdemokraterna över hela landet.

Dagens skolmarknad är en vinstmaskin för riskkapitalister, på bekostnad av elevernas utbildning. Med en ersättning för varje elev som är större än det ansvar man har, med möjlighet att bestämma hur många elever som får plats på skolan och ställa resten i kö, med lägre lärartäthet och lärarbehörighet så skapas marginaler. Marginaler som skulle kunna använts till verksamheten de var avsedda för men som i stället används för att expandera och plocka marknadsandelar eller delas ut som vinst.

Samtidigt urholkas resurserna för de kommunala skolorna som har ett större ansvar men i praktiken ingen möjlighet att stå emot utvecklingen. Allt detta sker utan möjlighet till den insyn vi annars är överens om är rimlig i skattefinansierade verksamheter. Elever, som saknar studietradition i familjen eller som har andra svårare socioekonomiska förutsättningar, i den kommunala skolan betalar det högsta priset för marknadsexperimentet, men alla elever är förlorare i slutändan.

Nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) måste börja agera mot marknadsskolan, skriver debattörerna.
Nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) måste börja agera mot marknadsskolan, skriver debattörerna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

I vår är det två år sedan Björn Åstrand presenterade den gedigna utredningen ”En mer likvärdig skola”. Dessa åtgärder ska inte hamna sist i kön nu när de politiska förslagen ska utformas, utan tvärtom bör dessa förslag nu läggas på riksdagens bord omgående och utgöra det första steget i en plan för avveckling av marknadsskolan.

Åstrands utredning utgör grunden i en ansvarsfull plan för att avveckla marknadsstyrningen. Om riksdagen beslutar om differentierad skolpeng, slopat kösystem och införandet av offentlighetsprincip innebär det på kort sikt att likvärdigheten kan öka samtidigt som de kommersiella krafternas expansion i skolan bromsas. Förslagen har även effekt på längre sikt genom att successivt möjliggöra att återta den demokratiska kontrollen och styrning av skolan.

Skolsystemets brister och effekter på grund av marknadsstyrningen har blivit allt tydligare för fler. Opinionsbildare i olika politiska läger, borgerliga ledarsidor och borgerliga politiker inser att utvecklingen är allvarlig och att konsekvenserna med marknadsskolan undergräver möjligheten att vara en ledande kunskapsnation, undergräver rätten för varje individ att få en god utbildning och att den ökade segregationen är ett hot mot hela vår samhällsgemenskap.

Det brådskar att besluta om konkreta åtgärder och när vi nu har färdigutredda förslag som uppenbart har stöd långt in i borgerligheten finns ingen tid att förlora. Inget hindrar att dessa genomförs parallellt med nya utredningar om driftsformer och vinstbegränsningar. Vi uppmanar därmed skolminister Lina Axelsson Kihlbom; använd den plan som redan finns!

Sofia Magnusson, Värmland

Lisa Tynnemark, Västernorrland

Fredrik Bruhn, Norrbotten

Felicia Lundmark, Västerbotten

Patrik Linde, Göteborgsområdet

Lisa Diaz, Stockholms stad

Matz Keijser, Uppsala län

Elsa Alm, Göteborg

Viktor Eriksson, Skåne

Åsa Karlsson, Skaraborg

Mikael Wahlberg, Örebro

Jessica Rodén, Sjuhärad

Daniel Olsson, Gävleborg

Artikeltaggar

DebattLina Axelsson KihlblomSofia Magnusson