Insändare: Den stora bluffen

Insändare
PUBLICERAD:
Den vinstdrivna äldreomsorgen måste avvecklas, anser Väse socialdemokratiska förening.
Foto: Linn Malmén
Alla kostnader för privat vård och skola är idag affärshemligheter.

Det innebär att vi som betalar vården inte får möjlighet att syna verksamheternas innehåll varken i fråga om matstandard, personaltäthet, lönenivåer för personal med mera.

Offentlighetsprincipen har historiskt gällt nästan alla verksamheter som betalas via skattsedeln. Men inte numera i de vinstdrivna vård-, omsorgs- och skolföretagens verksamhet. Principen om allas insyn har bidragit till att skapa Sveriges tidigare exempellösa låga korruption och höga kvalitet som kännetecknat vård, skola och omsorg.

Detta håller nu på att raseras.

De blåbruna partierna skyddar systematiskt privatbolagens vinstintressen. Som exempel går Karlstads borgerliga politiker ut i fredagens VF på bästa nyhetsplats och påstår att de privata vårdbolagen i Karlstad är billigare än de kommunalt drivna.

Vi ifrågasätter uppgifterna. När Granbergas äldreboende drevs kommunalt var kostnaden 1547 kronor per dygn och person, men privata Nordlandia Care AB som tog över fick 1638 kronor per dygn och person.

Det innebär att det privata bolaget fick sammanlagt 837 375 kronor per år mer för att driva verksamheten. Granberga var omtyckt och känt för att ha hög kvalité. Det privata bolaget hade alla möjligheter att använda de extra pengarna till ökad vinst.

Vi tror inte på snacket om billigare privat vård och omsorg. Vad vi däremot vet är att den privata vården och omsorgen har lägre bemanning, fler outbildade, sämre löner för vårdbiträden och undersköterskor men högre löner för chefer.

Den vinstdrivna äldreomsorgen liksom den vinstdrivna skolan måste avvecklas.

Så här kan vi inte ha det.

Kristian Tilander

För Väse socialdemokratiska förening

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.