Debatt: OR: En magstark anklagelse, Kommunal och Eva-Lena Hagman

Debatt
PUBLICERAD:
Oberoende realisters Thony Liljemark och Jens Fischer.
Foto: Daniel Olausson
När Kommunals Eva-Lena Hagman häromdagen menade att Hagfors kommun inte satsar på välfärdens medarbetare har hon fel, skriver Jens Fischer och Thony Liljemark i en replik.

I en debattartikel i VF den 11/1 säger Kommunals lokala ordförande Eva-Lena Hagman att välfärden och välfärdens medarbetare i Hagfors kommun berövas de resurser hon anser är öronmärkta för dem. Det är fel.

Under innevarande mandatperiod har det tillförts drygt 20 miljoner kronor i nya pengar enbart till äldreomsorgen.

Helt riktigt anger hon vidare att Hagfors kommun prognosticerar ett överskott för 2022 på 34 miljoner. Med en alltför enkel uträkning anger hon som förslag att anställa undersköterskor eller att köpa skor för alltihopa. Hon konstaterar att behovslistan är lång. Ja där är vi helt överens – det är den. Vi som styr Hagfors kommun måste nämligen ta hela listan i beaktande och fördela de medel som finns inom alla kommunens verksamheter.

Med detta sagt vill vi poängtera att vi är helt överens med Eva-Lena Hagman att arbetsförhållanden inom vård- och omsorg i vissa fall är i behov av att förbättras och det är också något vi i Oberoende realister, OR, jobbar med.

Vi har genomfört genomlysningar inom delar av den sociala sektorns verksamheter. Den senaste inom hemtjänsten. Syftet är att isolera problemområden för att kunna rikta satsningar för välfärdsarbetarna dit de gör störst nytta och verkligen behövs. Måhända har vi inte alltid en samsyn med Eva-Lena Hagman i hur denna fördelning bör se ut. Men i de allra flesta fall är det ju trots allt så att facket deltar i fördelningsprocessen.

Och så hade ju Hagman några enkla förslag.

Först på listan: Anställda i välfärden ska tillgång till relevant arbetsklädsel.

Inte hennes exakta ordalydelse, men här är vi absolut överens. Det tycker vi också och det jobbar vi för.

Sedan tycker Eva-Lena Hagman sammanfattningsvis under devisen ”Det måste gå att kombinera familjeliv och fritid” att arbetsbelastning och schemaläggning ska förbättras.

I budgeten för 2022 anslås en miljon kronor för att förbättra scheman inom Säbo (Särskilt boende).

Hagfors kommun fick 2021 ett till äldreomsorgen riktat statsbidrag på 6,8 miljoner kronor. Dessa har hittills använts på följande sätt:

Under 2021:

- 1,3 miljoner för att slippa återgå till den personaltäthet som låg i budgetförslaget från tjänstemännen på Säbo. Genom att vi tillför dessa 1,3 miljoner permanentar vi en högre personaltäthet på Säbo.

- 530 000 kronor används till att anställa en person som hanterar tvätten inom hemtjänsten.

Budgeten 2022:

-Verksamhetsvaktmästare, 600 000 kronor.

-Varma middagar på Häggården, 146 000 kronor. (Det enda Säbo i kommunen som inte har varm och nylagad mat till middagarna. De får i dagsläget matlådor som värms upp av personalen!).

-Specialiserad grupp inom hemtjänsten, 1,175 miljoner

-Samordning Sjuksköterskor, 300 000

-Trygg hemgång, 1,2 miljoner

-Åtgärder för demensvård, 800 000

-Aktiviteter för våra äldre på Säbo och hemtjänsten, 500 000

Återstår cirka 250 000 som kommer till nytta där de behövs. Vi hoppas att Eva-Lena Hagman kan uppskatta nyttan pengarna gjort, trots att det inte överensstämmer med de prioriteringar hon tycker är mer rätt.

Vi säger absolut inte att det inte finns några pengar. Det vore ju dumt, för alla vet ju att det faktiskt gör det. Men hur de ska fördelas är politikens och kommunala tjänstepersoners huvudvärk.

Jens Fischer (OR), kommunstyrelsens ordförande

Thony Liljemark (OR), ordförande i kommunstyrelsens Individ- och omsorgsutskott

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.