Insändare: Kärnkraften kan inte uteslutas

Insändare
PUBLICERAD:
Blind tilltro till väderberoende elproduktion är en av faktorerna bakom den rådande energikrisen, menar insändarskribenten.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den energipolitik som de senaste decennierna har bedrivits, är en katastrof.

Den har också bidragit till den energikris Sverige nu befinner sig i, där många elkonsumenter drabbas av höga elpriser, som för en del orsakar stor och ibland en katastrofal utgift.

Under det gångna året (2021) var Svenska kraftnät tvingad upphandla elenergi, från det tyskägda oljeeldade kraftverket i Karlshamn, som under drift förbrukar upptill 140 tusen liter olja i timmen, vilket blev under året totalt cirka 40 miljoner liter och ett utsläpp på över 100 miljoner ton CO2.

För att tidvis få tillräckligt med elenergi i Sverige, har smutsig kolkraftsenergi importerades från bland annat Polen, som visar att den bedrivna energipolitiken är en katastrof, att då skylla på omvärlden och rysk Putingas som anledning till energikris och höga elpriser, saknar realitet.

Orsak till uppkommen energikrisen grunda sig på:

– Fungerande kärnkraftsreaktorer har i förtid stängts och tagits ur bruk, för tilltro till väderberoende elproduktion.

– Skatt infördes på termisk effekt (effektskatt) 2014-2018, där skatten var subventionering och förmån till andra energislag.

– Höjda avgifter och säkerhetskrav på kärnkraft.

– Förbud för brytning och anrikning av uran.

– Lång beredningstid för slutförvar av använt kärnbränsle, till följd av en finsk masteruppsats, skriven av en ännu inte utexaminerad tandläkarstudent.

För ytterligare försvåra kärnkraftens framtid, har ”informell styrning” används i Vattenfalls styrelse, vilket innebar att S-MP regeringen bytt ut styrelseledamöter i Vattenfall ”i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi”. Utesluta går inte att de nya styrelseledamöterna, Viktoria Bergman och Tomas Kåberger ska medverka och genomföra regeringens direktiv, att Vattenfall enbart ska satsa på ”förnybar energi” och framöver sluta med kärnkraft.

Detta är de indirekta orsaker som framkallar osäkerhet, att i framtiden investera i svensk kärnkraft. Desinformation har också spridits av S-MP regeringen, att kärnkraften inte är affärsmässigt lönsam, som i sin bakgrund kan vara effektskatten, som lyckligtvis togs bort.

Stora investering kommer att behövas under de kommande 30 åren, då växande efterfrågan på el kommer att fördubblas och för att uppfylla EU:s utsläppsminskningsmål, går det inte att utesluta kärnkraft.

Ofta nämns i miljödebatten att vindkraften är CO2-fri, som naturligtvis är fel!

I en genomförd livscykelanalys på moderna vindkraftverk som utförts av Vattenfall, visar ett vindkraftverks CO2-utsläpp under sin livstid, som inkluderar, produktion av komponenter, transporter, etablering och nedmontering, är 12,8 gram CO2e/kWh. Koldioxidutsläppen är i relation till den volymen el som produceras under vindkraftverkets förväntade livslängd på snitt 25-30 år.

Boo Nilsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.