Insändare: ”Brist på långsiktig samhällsplanering!”

Insändare
PUBLICERAD:
Frigörelsen från fossilsamhället kräver större engagemang från politiskt håll.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Vid förra sekelskiften tog kloka politiker beslut om att bygga ut vattenkraften för att ge industrin goda förutsättningar att utvecklas, leverera till konkurrenskraftiga priser och samtidigt kunna betala vettiga löner.

Detta beslut var starten på den långsiktiga framgången för vår industri och landets välstånd.

Därför blir man förvånad och besviken när inte mer har gjorts inför klimatomställningen och frigörelsen från fossilsamhället. Många enskilda och industrier, har målmedvetet arbetat och planerat för dessa scenarier, båda vad avser minskad elförbrukning och mindre bilåkande.

Men hur skall man förklara att vi, inför övergången till allt större elförbrukning i nya system, inte sett handgripliga, genomgripande åtgärder från politikerhåll?

Vi har ju förstått och levat med ett antal tänkbara problem och lösningar, men ett långsiktigt grepp saknas. Elbilar i olika former presenteras, fortsatt automatisering i industrin kräver sitt, elnätet har uppenbara brister i kapacitet, IT-branschen, all digital reklam och onödig dekorbelysning har tagit en rejäl bit av elproduktionen.

Allt detta har vi vetat i många år, men avgörande beslut saknas både nationellt och internationellt.

De tryggaste långsiktiga grunderna för elproduktion är tveklöst sol, vind och vatten. Där överskott produceras måste elnäten kopplas samman, vätgas produceras som en buffert, att senare användas i bränsleceller och alla transporter.

En omväg för att nå en jämn leveranssäkerhet men ger inga kvarvarande problem i avgas eller rester, annat än vatten!

Marknaden håller just nu på att skapa ett förbrukningssamhälle som politiken inte tycks ha kraft att möta.

Brist på långsiktig samhällsplanering!

Hur står politiken mot marknaden?

Owe Nordling

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.