Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Vi behöver storsatsa på hållbar energiproduktion - nu!

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Klimatförändringarna kräver handlingskraft. Vi måste lämna den fossila elproduktionen och kärnkraften och i stället välja vatten-, sol- och vindkraft, skriver miljöpartisten Per-Inge Lidén.

Klimatet förändras snabbt. Hela världen behöver lämna såväl gammal fossil elproduktion som kärnkraft som är dyr, kräver 100 000 års lagring av radioaktivt avfall och är farliga måltavlor i samband med de krig och konflikter världen kommer att leva med även i framtiden. Vår planet behöver ett energisystem vars bas är vatten-, sol- och vindkraft.

Vi i Sverige har redan kommit långt på den vägen. I Europa finns två länder som verkligen visar vägen – Österrike och Sverige. Själv har jag satt upp solceller på mitt tak som beräknas räcka till min förbrukning på årsbasis, i Karlstads kommun monterar vi nu i rask takt solceller på våra nya skolor och idrottsanläggningar och Karlstads energi deltar i forskningsprojekt kring grön vätgasproduktion.

Klimatförändringarna gör att omställningen brådskar. Vindkraft är den energikälla som har störst möjligheter till snabb utbyggnad. Idag pågår forskning om tornbyggen i trä, om nya material och metoder för att vingarna ska kunna återvinnas samt systemtjänster som bidrar till ett mer robust elnät när kärnkraften i framtiden fasas ut. De nya stora verken har vingar som roterar saktare och därmed ge ett stillsammare intryck i horisontlinjen.

Det går att finna en del bra placeringsmöjligheter på land – men det måste ske i god dialog med kommuner och närboende. Årjängs kommun är här ett föredöme med flera stora parker väl placerade i skogsområden. Det är bra att pengar från elproduktionen går till bygdeföreningar och berörda som har verken nära inpå sig. Miljöpartiet driver tillsammans med fler partier också att fastighetsskatten från vindkraften bör tillfalla kommunen.

Men den största potentialen finns till havs. Kraftverken kommer längre från människors hem och vinden är högre och mer stabil. MP har i regeringsställning arbetat hårt för detta vilket resulterat i att Svenska kraftnät nu bygger ut elnätet till havs för att kunna ansluta mer vindkraft.

Här är det viktigt att överföringskapacitet mellan norr och söder ökar. Fler kraftledningar på havsbotten är steg i rätt riktning som både minskar flaskhalsar i elöverföringen och bidrar till mer förnybar elproduktion. Det borde vara enklare att dra ledningarna där än på land genom landet.

Det finns idag ansökningar om att få installera vindkraft till havs som motsvarar mer än all elproduktion vi redan har i Sverige. Här behöver vi en än bättre dialog med försvaret som hittills ofta varit negativa till etableringar. Inhemsk decentraliserad elproduktion är bra också ur försvarsperspektiv.

Sammankopplingen av el mellan Sverige och kontinenten gör att vi påverkas av de höga elpriserna söderöver – delvis skapade av konflikten med Ryssland om gasleveranser. Men framöver kommer vårt behov av el öka genom övergång till fossilfri ståltillverkning, batteriproduktion och fler elbilar. Då är kopplingen mellan vindkraft och vätgasproduktion intressant. Vätgas kommer att produceras när vindförhållandena är gynnsamma, priset därmed lägre, och lagras när det blåser mindre.

Sverige har kommit långt i omställningen till hållbar energiproduktion. Nu behöver vi ta ytterligare steg. Och jag är helt övertygad om att världen kommer följa efter och köpa kunskap, lösningar och produkter från oss i större utsträckning än om vi förblir vid 1900-talets gamla lösningar.

Klimatförändringarna kräver handlingskraft. Nu.

Per-Inge Lidén, kandidat (MP) till riksdagen 2022

Artikeltaggar

DebattKlimatPer-Inge Lidén