Insändare: Äldreomsorgen ska vara top notch!

Insändare
PUBLICERAD:
I insändarskribentens fiktiva verksamhet låter man inte ekonomin styra kvaliteten på äldreomsorgen.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
I min fiktiva verksamhet Tusensköna, värderas intresse och engagemang för arbetet, samt erfarenhet och kunskap, mycket högt. Det blir en stabil grund till en blomstrande verksamhet.

Vi är alltid väl förberedda och har möjlighet att läsa den information som behövs inför mötet med vårdtagaren. Vilket reducerar eventuell stress och stärker oss i yrkesrollen.

Vi har även möjlighet att vid behov få muntlig rapport från tjänstgörande sjuksköterska, ifall det är något man behöver diskutera eller få svar på, etcetera.

För vårdtagare som är i ett palliativt skede, höjer vi personalkontinuiteten tidigt i sjukdomsförloppet, långt innan de sista dygnen, då man oftast får ”vak”.

Min erfarenhet är att i en mindre personalgrupp, man blir mer observant på förändringar, speciellt små förändringar, eftersom man träffar vårdtagaren ofta. För att uppnå god symtomkontroll är det oerhört viktigt att se varje förändring, lyssna in varje ord, även de outtalade.

Personalkontinuitet ger personkännedom och ökar således våra förutsättningar till att ge god symtomlindring både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt

När personalen är intresserad och engagerad i sitt uppdrag, när man förstår orsak och verkan, då får vi en trygg och god, vård och omsorg, en äldreomsorg som är top notch, från första mötet till sista andetaget.

Som vårdtagare har man rätt att bli vårdad av personal som finner det intressant att arbeta med människor, som förstår sitt uppdrag, som har både kunskap och tid att utföra det på bästa sätt.

Som närstående har man rätt att vara delaktig i det vårdtagaren tillåter.

Som personal har man rätt att få de förutsättningar som behövs, för att utföra en vård och omsorg som är top notch.

Som arbetsgivare har man ansvar för att detta tillgodoses!

Personalen på Tusensköna fortbildas och uppdateras regelbundet eftersom jag som ansvarig för verksamheten, är intresserad och engagerad, annars blir det ingen blomstrande verksamhet eller en äldreomsorg som är top notch.

Jag är lyckligt lottad som har en fiktiv verksamhet, där jag både får arbeta vårdnära och bestämma riktning, där ekonomin aldrig styr kvalitén och där vårt goda rykte, gör att vi aldrig saknar personal.

Fru B direkt från hjärtat utan filter

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.