Debatt: Regeringens cyniska utspel i biståndsdebatten

Debatt
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna Morgan Johansson och Anders Ygeman.
Justitieminister Morgan Johansson och Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman leder socialdemokratin bort från en human syn på immigranter, menar debattören Stefan S Widqvist

I min förra debattartikel ”SD:s känslokalla människosyn blir synlig på allt fler områden”, VF 28/12, belyste jag Sverigedemokraternas negativa syn på det svenska biståndet till utsatta människor världen över och jag ställde min förhoppning till att den nya socialdemokratiska biståndsministern skulle lyfta frågan så att den empatibefriade sverigedemokratiska politiken fick bekänna färg.

Likaså lyfte Sida:s generalsekreterare Carin Jämtin i VF den 27/12 ”Svenskt demokratistöd viktigt för att minska fattigdomen” biståndets viktiga roll för människor som lever i fattigdom, förtryck och för en global hållbar utveckling.

Men så får vi i mellandagarna vid en presskonferens höra att regeringen vill att det svenska biståndet ska användas för att fler ska återvända till sina hemländer. De ledande socialdemokraterna Morgan Johansson och Anders Ygeman flirtar öppet med Sverigedemokraternas återvändningspolitik.

Regeringen vill att biståndspengar ska användas för att påverka utvecklingsländer att ta emot fler av sina medborgare, att de som immigrerat till Sverige skall återvända. Med Integrations- och migrationsminister Ygemans ord: ”Vi vill öka återvandrandet.”

Tanken med den svenska biståndspolitiken med fokus på humanitära insatser och utvecklingssamarbete förändras i grunden med detta synsätt på vad det skall brukas till, då bistånd kommer att användas som ett utpressningsinstrument mot länder som idag erhåller bistånd från Sida.

Konsekvensen av den socialdemokratiska anpassningen till SD:s agenda blir att människor som lever i extrem utsatthet och grupper som utmanar makten kring jämställdhet och demokrati nu blir utan stöd.

Socialdemokraterna med den nya ”biståndspolitiken” har nu ställt krav på socialdemokratins ledande politiker inom Sida, Carin Jämtin, att senast den 15 februari komma med förslag på hur biståndet ska användas för att leva upp till regeringens krav på att biståndet skall stödja återvandringen.

I biståndsbudgeten finns i dag en miljard avsatt för återuppbyggnad av krigshärjade länder. Sverigedemokraterna har tidigare påstått att de fått igenom en ”återvandringsmiljard” i den budget som de har förhandlat fram med M och KD.

Men kan verkligen denna biståndsmiljard användas för att öka återvändandet? Flera organisationer inom biståndsvärlden bland annat kooperationens We Effect ifrågasätter detta.

Vad som får räknas som bistånd avgörs nämligen av en kommitté inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Denna kommitté – Development Assistance Committée, som ofta förkortas Dac – sätter upp kriterier för vilka insatser som får räknas som bistånd eller inte. Socialdemokraterna Johanssons och Ygemans förslag har tidigare kommit från högerpartier, och senast ville SD använda biståndet för att öka trycket på människor med uppspårande polisiära insatser så att återvändande realiserades.

Morgan Johansson uttryckte också på ett klart sätt den inhumana socialdemokratiska politik, när han tydliggjorde att man nu slapp Miljöpartiet och kunde driva en konkret socialdemokratisk politik. Vad Johansson då cynisk markerade var inte i grunden förhållandet till Miljöpartiet, utan den bristande socialdemokratiska empatin i migrationspolitiken.

Regeringens utspel är i hög grad anmärkningsvärt och det borde få gräsrötterna inom den socialdemokratiska rörelsen att agera, för det borde vara självklart att biståndet inte ska användas som påtryckningsmedel för att få igenom svensk inrikespolitik.

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.