LEDARE: Opiatvågen rullar hitåt

Ledare
PUBLICERAD:
Vanliga värktabletter utskrivna av läkare riskerar leda till drogmissbruk och dödliga överdoser.s
Foto: Patrick Semansky
I USA dör 130 människor om dagen i opiatöverdos. Missbruket har ofta inletts genom att vanliga husläkare skrivit ut smärtstillande läkemedel, efter ekonomiska incitament från tillverkaren. Nu syns samma tendenser i Sverige.

En granskning som SVT gjort visar att människor i Sverige kan få ut stora mängder narkotika genom att bara ta upp sin telefon. Nätläkare och andra kommersiella intressen måste ut ur svensk sjukvård innan det är för sent.

Enligt SVT har det privata vårdföretaget Medicheck ägnat sig åt omfattande överförskrivning. De har skrivit ut tusentals tabletter smärtstillande till före detta narkomanen Emma, gett antidepressiva till en 11-åring och låtit patienter i princip välja ut vilka narkotikaklassade tabletter de önskar.

Den medicinskt ansvarige på bolaget hade själv, när han jobbade på en vårdcentral, skrivit ut stora mängder av de narkotikaklassade preparaten Citodon, Oxycodone, OxyContin, Imovane och Stilnoct. Förklaringen han gav var att patienterna “duperat honom”.

Det kan vara våldsam inkompetens, det kan vara en utstuderad plan, men vårt system tillåter det. När privata, enskilda aktörer utan överblick kan bedriva mer eller mindre oreglerad verksamhet uppstår den här typen av situationer.

Opiatvågen i USA inleddes på 1990-talet när läkemedelsföretag bedrev en organiserad, aggressiv marknadsföringskampanj mot läkare. Det underlättades av att USA:s sjukvårdssystem bygger på “frihet”, det vill säga att kommersiella drivkrafter ges plats, snarare än det som ger mest hälsa för invånarna.

Ingen politiker i USA såg framför sig att en miljon amerikaner skulle dö i opiatöverdos, men när inte marknadskrafter tyglas driver det undan allt annat, så som vårdfunktion, effektivitet och människors hälsa. Det är därför skattefinansierad verksamhet aldrig ska utsättas för konkurrens. Vi bör nu göra allt vi kan för att hejda en liknande utveckling i Sverige. Vårdkommersen måste stoppas när den ännu är i sin linda.

USA upplever en fullkomlig epidemi av opiater, men Stockholms Brukarförening kallar ändå situationen här i Sverige för “vansinne”. Enskilda kan ringa runt till olika läkare och begära ut tunga narkotikaklassade läkemedel utan att någon ser deras tidigare recept. Detta gör att missbruket kan döljas. Det här är en problematik som riksdagen såg komma redan 2010, men ingenting har hänt.

Privatiseringen av svensk sjukvård har skapat en oöverskådlig väv full med hål. Det som ska komma till rätta med problemen är ett gemensamt receptregister, så att varje läkare ska kunna se om patienten tidigare fått två, femton eller femtiotvå kartor smärtstillande. Ännu finns inget register på plats och under tiden har antalet aktörer exploderat på marknaden.

Apoteksföreningen säger att de vill se över möjligheterna för läkare att skriva ut så här starka läkemedel. Det kan nog hjälpa. Men vi behöver lyfta perspektivet och fråga oss varför vi behöver så många olika aktörer och lycksökare i svensk sjukvård.

De gör ingenting bättre, det kostar oss inte mindre pengar och det ökar risken för läkemedelsmissbruk och överförskrivning av antibiotika. Det vore bättre att röja ut alla kommersiella drivkrafter och istället satsa allt på en god, regional vård.

Benjamin B Ivansson

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.