Debatt: SD:s känslokalla människosyn blir synlig på allt fler områden

Debatt
PUBLICERAD:
SD vill slopa biståndet även för insatser att hjälpa flyktingar på plats i flyktingläger.
Foto: Ben Curtis
Sverigedemokraterna vill lägga ner allt bistånd. Att ”hjälpa flyktingar på plats” visar sig också vara en fantasi när de i sin budget även tar bort stödet till humanitärt bistånd och till FN:s flyktingorganisation UNHCR, skriver Stefan S Widqvist som hoppas biståndspolitiken ska ta en framträdande plats i nästa års val.

Nu har Matilda Ernkrans (S) tillträtt som ny biståndsminister. En tillsättning som tyvärr inte grundar sig på hennes erfarenheter och kunnighet gällande just bistånd. Är detta ett tecken på att biståndspolitiken är en nedprioriterad fråga för (S)?

Den borde i stället lyftas fram. Internationellt utvecklingssamarbete och fattigdomsbekämpning ställs i dagens politik mot inrikespolitikens återvandringspolitik. I relation till detta behöver en solidarisk biståndspolitik få en mer framträdande roll och konfrontera den inhumana migrationspolitiken under 2022 års (S)-valrörelse.

Det är väl känt att Sverigedemokraterna, SD, är ett parti som vill förhindra invandring till Sverige och att återvandring för ”icke-svenskarna” är partiets centrala politik, där 1 miljard av biståndsbudgeten läggs på återvandring till de krigshärjade länderna.

SD:s människosyn är tydlig, när de markerar att fattiga människor ej längre skall ges stöd från Sverige. Dagens bistånd skall i första steget sänkas med 50 procent för att sedan inte finnas alls. Det är följdriktigt, men inte lika känt, att Sverigedemokraterna strävar efter att lägga ned Sida, den svenska biståndsmyndigheten.

I SD:s vårbudgetmotion 2020 gällande det svenska biståndet påstod partiet, att ”Hela utgiftsområdet karaktäriseras av slöseri” och att Sverige måste sluta skänka bort enorma belopp.

Kravet i motionen skulle innebära, att biståndet minskade med 20 miljarder per år. Men denna minskning av biståndet var bara början på den totala empatilösheten i SD:s avsaknad av internationell solidaritet med världens utsatta människor.

Den 30/9, 2020 kom en ny riksdagsmotion från Sverigedemokraterna som innehöll ett flertal krav, varav punkt 12 lät som följande: ”Lägg ned Sida. Miljardbelopp försvinner årligen i korruption och organisationen saknar förmåga och vilja att komma till rätta med problemen.”

Vad gäller SD:s attack mot Sida och det svenska biståndet är det självklart så att Sida:s verksamhet inte är fri från kritik, men här gäller det inte från SD:s sida att förbättra Sida:s verksamhet, utan att lägga ned hela det internationella arbetet som Sida utför.

Stödet till Sida:s två centrala verksamhetsfält är dock angeläget för alla med empatin i behåll:

*Det humanitära biståndet med ett akut stöd vid naturkatastrofer, nödsituationer och väpnade konflikter.

*Utvecklingssamarbetet med ett långsiktigt stöd till befolkningen i utsatta länder, där demokrati, jämställdhet, miljö och klimat är i fokus.

SD:s påstående att de vill hjälpa flyktingar på plats visar sig också vara en fantasi, då de nu vill ta bort allt stöd Sida ger till UNICEF:s humanitära bistånd till barn och unga på plats och likaså stödet till UNCHR, FN:s flyktingorganisation, som är världens största hjälporganisation just på plats i närliggande flyktingläger.

Vi vet sedan länge, att sverigedemokraternas politiska blodomlopp saknar empatiska röda blodkroppar och helst skulle se att det bara bestod av vita, som bekämpar den infekterade mänskliga mångfalden.

Förhoppningsvis tar biståndsminister Ernkrans (S) hjälp av Sida:s operativa personal så att biståndet får en framträdande plats under 2022 års valrörelse, där strävan att minska fattigdomen och orättvisorna var än i världen människorna lever och verkar konfronterar de empatibefriade.

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.