Debatt: Socialdemokraterna i Karlstad är bladvändare utan självkritik

Debatt
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna var länge pådrivande i planerna på en Muminpark på Skutberget, påminner debattören.
Foto: Helena Dahlgren
I ett debattinlägg förra veckan presenterade Socialdemokraterna i Karlstad sin nya linje i Skutbergsfrågan. Men i inlägget saknas all tillstymmelse till självkritik, skriver vänsterpartisten Agne Sandberg.

Glädjande nog säger man nu definitivt nej till en temapark i området, samtidigt som man betonar områdets betydelse som rekreations- och friluftsområde. Och man verkar vara öppen för en renovering av såväl motionscentral och Skutbergsgården. I sak har jag inte mycket att invända mot detta. Bra!

Men i texten finns inte en tillstymmelse till självkritik. De båda kommunalråden Linda Larsson och Anders Tallgren har alltsedan idén om en Muminpark på Skutberget lanserades för 4-5 år sedan, aktivt ställt sig på samma sida som de blågröna partierna.

De har tillsammans med moderater och liberaler av olika typer jublat över Muminparksidén och dess välsignelsebringade effekter för besöksnäring, tillväxt och sysselsättning.

Kritiken som formulerats av den partipolitiskt obundna föreningen Skutbergets Wenner och av Vänsterpartister och KLP:are i det kommunala parlamentet har hånats och viftats bort.

Genom sitt agerande under dessa år har socialdemokraterna i Karlstad i praktiken godkänt den mångmiljonrullning med kommuninvånarnas skattepengar som spenderats för att bereda väg för en Muminpark.

När Förvaltningsrätten och Mark-och miljödomstolen i våras bekräftade kritikernas linje att detta handlade om olagligt gynnande av enskild och det likaledes olagliga försöken att göra våld på strandskyddet drog såväl sossar och de blågröna öronen åt sig.

I sak har jag som sagt inte mycket att invända mot den nya (S)-linjen. Men jag imponeras inte av detta försök att i kunglig anda ”vända blad” utan tillstymmelse till självkritik. Kanske vore dessutom en ursäkt riktad till Skutbergets Wenner och andra på sin plats eftersom man NUMERA vill ha dialog och samarbete med dem!

Hur förklarar man IDAG att man under flera års tid aktivt drivit en fullständigt galen och miljonslukande idé? Kan vi vara säkra på att socialdemokraterna inte gör liknande misstag igen?

Agne Sandberg, vänsterpartist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.