Debatt: Varför chockhöjer KBAB pensionärernas lokalhyra?

Debatt
PUBLICERAD:
KBAB höjde PRO:s hyra för en källarlokal från 0 till över 3000 kronor i månaden. Samtidigt som lokalen inte kunde användas på grund av pandemin.
Foto: Helena Karlsson
För barn- och ungdomsföreningar i Karlstads kommun gäller noll taxa. Varför gäller det samma inte pensionärsorganisationer, undrar Blåvitt Elofsson, PRO Västra Karlstad om KBAB:s chockhöjning av lokalhyra.

Jag blev i sommar ordförande för PRO föreningen i Västra Karlstad, vi har en lokal på Hemvägen sedan många år tillbaka, en lokal som PRO haft hyresfritt och bedrivit verksamhet i nästan varje dag året runt. Vi har betalt för el. KBAB har funnit ett värde i att föreningen funnits i området och därför låtit oss använda lokalen hyresfritt.

Det första uppdrag som jag fick som ordförande var att Det var beslutat att hyra ska tas ut för den lokal vi har i källaren på Hemvägen i Karlstad.

Jag kan förstå att KBAB vill ha en hyra och vi vill naturligtvis göra rätt för oss. Men en hyra som från 0 kronor/månad blev nu 3 100 kronor/månad. Vi sitter nu på ett kontrakt där vi tvingas se över vår verksamhet för att ha medel till hyreskostnaderna som vi fått.

En verksamhet där cirka 100 personer i veckan nyttjar lokalen av de 400 medlemmar vi har i föreningen. Vår verksamhet är allt från stickning till sömnad, bridge till olika studiecirklar. Denna hyreskostnad gör nu att vi måste se över hur vi ska täcka hyran genom medlemsfinansiering. Vi måste se om vi behöver höja våra deltagaravgifter eller på vilket sätt vi ska få in medel till hyran.

Denna verksamhet som bedrivits till självkostnad och där pensionärer kan komma och gå för att träffas och känna en samvaro med andra.

KBAB ger oss också en hyra när vi inte kunnat använda lokalerna då det råder en pandemi. Lokalerna har således stått tomma det senaste året eftersom all verksamhet legat nere.

En av vår tids stora problem är den ofrivilliga ensamhet som många äldre drabbas av när de blir pensionärer och inte har något arbete att gå till. Det är då viktigt och bra att det finns föreningar i den lokala närheten som man kan vara med i och skapa verksamhet, så man slipper sitta hemma själv.

Nu ser vi i nyhetsflödet att KBAB sagt upp sina plusbovärdar mm som de har i några av sina bostadsområden i Karlstad och menar på att de vill att deras arbete ska lösas med ideella krafter i alla de områden där KBAB har bostäder, allt för att skapa rättvisa för sina hyresgäster.

Varför kan man inte bara utöka och behålla den verksamheten som finns? Kostnaderna har KBAB och Karlstad kommun råd med det visar de senaste resultatberäkningarna för 2021 klart och tydligt på. Komunnen går med ett beräknat överskott på nästan 300 miljoner och KBAB med en beräknad vinst på ca: 130 miljoner.

För barn- och ungdomsföreningar i Karlstads kommun gäller noll taxa. Varför finns denna segregation när det gäller pensionärsorganisationer?

Är deras verksamhet mindre värda eller hur tänker kommunen? Kommunen har ett ledord i strategisk plan där det står att ”Karlstad ska vara en kommun för alla”. Där undermålet är att tillgänglighet och möjlighet till delaktighet ska vara god, en måluppfyllelse som inte är grön utan gul. Det betyder att målet inte är uppnått. Så varför behandlas pensionärsföreningarna så här?

Jag tycker att Nolltaxan ska ses över och även gälla de föreningar som bedriver verksamhet för pensionärer. Tycker även att KBAB bör inse vikten av att ha föreningar i bostadsområden för att minska och motverka förstörelse och skapa en trivsam boendemiljö. För det är väl inte Karlstad kommuns tankar att KBAB ska jaga de äldres pension och få dem att sitta hemma?

Blåvitt Elofsson med stöd av deltagare på PRO Västra Karlstads medlemsmöte 20211206

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.