Debatt: Är det miljöskövling till varje pris som gäller för Månsberget?

Debatt
PUBLICERAD:
Det blågröna styret minus Miljöpartiet är beredda att ta hjälp av klimatförnekare i SD för att driva igenom en exploatering av Månsberget.
På dagens kommunfullmäktige planerar ledamöterna från M, C, KD och L att, med stöd av Sverigedemokraterna, rösta igenom detaljplanen för Månsberget. En nyckelbiotopklassad gammelskog ska huggas ner och förvandlas till ännu ett externt shoppingcenter, skriver företrädare för Karlstadpartiet Livskvalitet.

Varför måste man fråga sig? Har de missat att vi befinner oss mitt i en global klimat- och miljökris? Och varför kör de tondövt över den massiva kritik som riktats mot projektet?

Vi är till för Karlstadsborna. Så står det i kommunens så kallade värdegrund. Den som enligt deras egen utsago är ”deras kompass”. I våra ögon är det en märklig formulering. Vem skulle kommunen annars vara till för? Den texten känns snarast skriven som en påminnelse till dem själva - politiker och tjänstemän. Och en sån påminnelse tycks onekligen befogad. Inte minst vad gäller Månsberget.

Den politiskt formaliserade modell som vårt demokratiska samhällssystem vilar på bygger på en grundidé där politikerna ska styra och tjänstemännen ska utföra. Där kommunledningen har planmonopol, det vill säga makt att styra över hur all mark i kommunen ska användas. Och där deras intentioner presenteras antingen i långsiktiga markanvändningsplaner, så kallade översiktsplaner, eller i konkreta byggplaner, detaljplaner.

I bägge fallen har vi Karlstadsbor möjlighet att tycka till i de så kallade samråd som föregår dessa planer. Här finns också möjlighet för myndigheter, föreningar och andra intressegrupper att säga vad de tycker om kommunens planer.

Vad fick man då för synpunkter på planen för en exploatering av Månsberget? Jo en sällsynt massiv kritik från till exempel Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen samt en rad grupperingar av centrumhandlare och ledande lokala fastighetsbolag. Plus från en mängd privatpersoner.

Kritiken riktade sig både mot skövlingen av den nyckelbiotopklassade skogen, mot en ökad trafik och mot riskerna för utarmningseffekter såväl på centrumhandeln som vad gäller den omgivande regionen. Frågan är om man någonsin tidigare fått en så bred och massiv kritik på en föreslagen detaljplan?

Månsbergsfrågan har slagit in en kil i det blågröna minoritetsstyret. Miljöpartiet är nämligen mot projektet. Och gör därmed gemensam sak med S, V och oss i Karlstadpartiet. För att driva igenom Månsbergsplanen förlitar de blå partierna sig nu på stöd från SD. Utan deras stöd skulle projektet falla platt.

I tidigare kommentarer har SD:s gruppledare Kjell Örnberg motiverat deras val med att de vill låta marknaden avgöra. Den breda och massiva kritiken som framförts i samrådet, om klimataspekter och påverkan på centrumhandeln, tycks väga lätt i sammanhanget.

På sin privata Facebooksida delade Örnberg nyligen ett långt inlägg från klimatförnekaren Nils-Axel Mörner. I inlägget hävdar Mörner att hela klimathotet är en bluff påhittad av ”falska domedagsprofeter”. Det är - fortsätter han - ”ren smörja och har inget med vetenskap att göra”. Och Örnberg, gruppledare för SD i kommunfullmäktige, håller med och skriver ”så är det”.

Med den världsbilden kanske det blir enkelt att rösta ja till en skövling av skogen på Månsberget. Och var och en får naturligtvis tycka precis vad den vill. Så också politiska partier i fullmäktige.

Mer bekymmersamt blir det faktum att M, C, L och KD är så besatta av att till varje pris klubba genom detaljplanen, att de till och med kan tänka sig att liera sig med ett gång klimatförnekare för att få majoritet för det.

Den politiska världens logik är sannerligen stundtals milt sagt svår att förstå sig på. I den politiska värdegrunden som de styrande använder som ”kompass” står inte ett ord om varken miljö eller hållbarhet.

I våra ögon är det hög tid att vi i den här kommunen skaffar oss en modernare kompass. Som på ett tydligare sätt bottnar i ett långsiktigt hållbarhetstänkande. Om nio månader äger ytterligare en demokratisk möjlighet att säga vad man tycker rum. Nämligen kommunalvalet.

Genom att lägga din röst med omsorg och eftertanke har du möjlighet att påverka vilken framtida färdriktning du vill att vår kommun ska ha.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Eva-Britt Johansson

Pär Eklund

Susanne Mellqvist

Magnus Johansson

Maj Hellberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.