Debatt: Dags att hitta kreativa lösningar för att bygga järnväg

Debatt
PUBLICERAD:
Miljöpartisten Per-Inge Lidén vill se alternativa finansieringslösningar för att snabbare bygga järnväg.

Med en timme från Karlstad till Oslo och 40 minuter till Örebro, skulle Karlstad och Värmland kunna bli den naturliga mötesplatsen mellan våra två systerfolk Norge och Sverige, skriver Per-Inge Lidén (MP) och presenterar möjliga finansieringslösningar.

Ny järnväg mellan Oslo och Stockholm är något vi tillsammans jobbar hårt för i Värmland. Det är glädjande att vi på ett så tydligt sätt kan enas kring detta projekt som skulle betyda enormt mycket för hela vårt landskap.

Däremot har uppvaknande och förståelsen inte varit lika snabb i Stockholm och Oslo. Men nu börjar det hända saker. Allt starkare krafter inom såväl näringsliv som politik i vår huvudstad börjar inse att det här är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. Och i Norge har regeringen sagt till sitt trafikverk att starta en utredning. En uppmaning den svenska regeringen pratat om – men inte givit som direktiv till sin myndighet. Det är dags att göra det.

Jag tycker man ska utreda ytterligare en idé som bolaget Oslo-Stockholm 2.55 vill pröva. Koncessioner. I exempelvis Frankrike låter man ibland ett företag bekosta och bygga en järnvägssträcka – mot att man får ta banavgifter under en femtioårsperiod. Denna period inkluderar byggtiden, vilket är ett väldigt starkt incitament för att få fart på arbetet.

Det är två helt nya sträckor som behöver byggas. För andra räcker det med upprustning och dubbelspår. Det handlar om sträckorna Kristinehamn – Örebro liksom Arvika – Oslo, det skulle var intressant att pröva denna metod på. Kostnaden för staten blir noll, sträckorna kommer klara att ta in egna banavgifter så det räcker till byggkostnaderna och efter 50 år övergår banorna till staten utan kostnad.

Ett normalår är det 22 avgångar per dag för flyg mellan Oslo och Stockholm. De passagerarna skulle lika gärna ta tåget om det gick på tre timmar från city till city. På hela sträckan bor det 3.5 miljoner människor, varav många nog gärna skulle pendla till jobb och fritid på en snabb järnväg istället för att ta bil. Det är dessutom fler som arbetspendlar mellan Värmland och Norge än över Öresundsbron.

Med en timme från Karlstad till Oslo och 40 minuter till Örebro, skulle Karlstad och Värmland kunna bli den naturliga mötesplatsen mellan våra två systerfolk Norge och Sverige.

Oslo-Stockholm 2.55. Nu är det dags att göra en rejäl järnvägsutredning och även våga ta med nya lösningar för att finansiera sträckan.

Per-Inge Lidén, kandidat för Miljöpartiet till riksdagen 2022

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.