Debatt: Smutskastning och överdrifter från Karlstadpartiet Livskvalitet

Debatt
PUBLICERAD:
Det blågröna styret i Karlstad.
Foto: HP Skoglund
I en debattartikel i VF den 21 november går Karlstadpartiet Livskvalitet till anfall mot det de kallar en ”förödande kultur” i Karlstads kommun, och där de misstänkliggör i stort sett hela organisationen, både politik och tjänstemän. Det är ett ohederligt påhopp, gjort av ett parti som försöker behålla sitt existensberättigande, skriver företrädare för det blågröna styret.

Den som läser Karlstadpartiet Livskvalitets debattartikel om hur dåligt det står till i organisationen Karlstads kommun kan lätt få intryck av att det mesta hanteras utan respekt för lagen, och att det finns en rutten kultur som fått fäste i kommunens organisation. Detta är givetvis inte sant.

”Vår sammanlagda bedömning är att kommunledningskontoret efterlever den lagstiftning som finns avseende hantering av allmänna handlingar.”

Så står det i den externa revisionsrapport som revisionsföretaget KPMG levererade förra året. Den borde Peter Sörensen och Karlstadpartiet Livskvalitet ha sett, och läst.

Snart presenteras en ny rapport från KPMG, denna gång avseende hanteringen av allmänna handlingar ute i nämnder och förvaltningar. I den rapporten står det ”Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskade nämnder med tillhörande förvaltningar till stor del säkerställt att hanteringen av allmänna handlingar sker i enlighet med de krav som lagstiftaren uppställt. Det finns därtill en hantering för att säkerställa allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.”

Karlstads kommun har alltså granskats externt, därtill kommer att vi har en årlig intern revision. Utbildning om vad som gäller för diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar pågår hela tiden för att ny personal och nya förtroendevalda ska veta vad som gäller.

Hela koncernens systematik för intern kontroll utvärderas som sagt årligen, och utfallet rapporteras i samband med årsredovisningen. Några exempel på nyligen utförda kontroller är att man har sett över risk för brister i hanteringen av allmänna handlingar och risk för brister i attestrutiner. Det råder enligt granskningen överlag god ordning även här.

När så Karlstadpartiet går till frontalangrepp och beskriver kommunen i termer av ”förödande kultur”, ”märkliga missförhållanden”, ”djupt rotad ovilja mot att svara på frågor” och annat så är det både felaktigt och illvilligt.

På ett sätt kan man kanske förstå Karlstadpartiet Livskvalitet. Det närmar sig val och de försöker med alla medel garantera sitt existensberättigande. Muminfrågan är död, så vad ska väljarna ha dem till? Fokus ligger numera på smutskastning av kommunen.

Att Peter Sörensen, som oftast är den som hör av sig in i organisationen, till exempel påstår att han inte får svar är rent skrattretande. Bara på tekniska förvaltningarna har man sedan i mars besvarat över 100 mejl från honom, varav varje mejl innehåller minst tre frågor. Och detta är bara ett exempel, det finns många fler.

Att sitta som folkvald och påstå att tjänstemännen inte möter kraven när vi vet hur enormt många arbetsveckor som läggs på just Karlstadpartiet varje år, är inget annat än en ren förolämpning mot tjänstemännen som hanterar detta partis aldrig sinande ström av frågor vecka ut och vecka in.

Sörensen och hans parti är givetvis medvetna om hur mycket tid som läggs på att besvara deras frågor eller att ta fram de handlingar som de begär ut, men den delen av berättelsen fyller inte rätt funktion. Det låter mer spännande att påstå att det är kaos överallt.

Visst finns det förbättringspotential i kommunens olika processer, och visst kunde somligt hanterats annorlunda, det är ingen som säger annat. Låt oss ta kommunens köp av advokattjänster som exempel. Rent juridiskt finns det inga krav på skriftliga avtal. Däremot kan ett skriftligt avtal bidra till tydlighet kring vad som faktureras, vilket ju kan vara lämpligt av flera skäl, så framåt kommer vi att se över hur vi sluter avtal.

Men att få det att låta som om det finns en rutten kultur och att det försiggår olagligheter när så inte är fallet är ohederligt och skadligt. De rekommendationer om förbättringar som levereras till kommunen från revisorerna tar kommunen till sig och jobbar med. När vi ser att det går att förbättra rutiner så gör vi det. Det är ett ständigt pågående arbete att få allt att rulla så bra som möjligt, inte minst i en kommun av Karlstads storlek, med 7500 anställda.

Peter Sörensen och Karlstadpartiet Livskvalitet är välkomna att komma med saklig och konstruktiv kritik, men smutskastning och misstänkliggöranden leder inte framåt.

För det blågröna styret

Per-Samuel Nisser (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.