Debatt: Badhuset sjunger på sista versen - vart ska simmarna ta vägen sen?

Debatt
PUBLICERAD:
Simhallen i Vålberg lever på övertid.
Foto: Lisa Olaison
Tondövheten hos de som beslutar i Karlstad har sällan, eller kanske aldrig, varit så öronbedövande som när man istället för att planera för ett badhusbygge vill lösa frågan om bad- och simkapacitet genom att hyra in sig i badhus i regionen som inte ens byggts än, skriver företrädare för Nors Socialdemokratiska Förening.

Under många år har frågetecknen kring förnyelse eller ersättning av bad- och sporthallen i Vålberg varit en fråga som gång på gång har aktualiserats. Anläggningen uppfördes och togs i drift i början av 1960-talet, och det sista decenniet har anläggningen hållits igång med lappande och lagande av det nödvändigaste.

Det är ingen överdrift att påstå att ”alla vet att det bara är en tidsfråga för när bad- och sporthallen ger upp och måste stängas.”

Norsbygdens boende och besökare till badhuset vet det, vi hukar under skyddsnäten under innertaket, ett nät som ska hindra att vi får betongkakor i huvudet när man tar sig från entrén till omklädningsrummen. Man vet det när man ser missfärgningarna på bassängbotten. Man får det bekräftat än en gång när man låter ögonen vandra över den ålderdomliga simhallens interiör.

Kommunens politiker och tjänstepersoner vet det. Lappningar och lagningar över de sista decennierna, utredningar, besiktningar och rapporter om bristande prestanda på tekniska system och dålig arbetsmiljö talar ett oförlåtande språk till de som arbetat med frågan.

Med cirka 60 års verksamhetstid så sjunger sannerligen hela byggnaden och anläggningen på sista versen – en vers som sjungits i snart 15 år. När brakar badhuset ihop? Vilken dag läser vi i morgontidningarna att anläggningen fått stängas med kort varsel på grund av att bassängen eller reningsanläggningen havererat? Och vart tar Norsbygdens skolbarn och föreningsaktiva vägen då?

Karlstads kommun, dess styrande politiker och ansvariga förvaltningar har under det senaste decenniet förvägrat Norsbygden ett tryggande besked i badhusfrågan. Man har gång efter annan lovat att det inte finns några planer på att stänga badhuset – ”inte idag”, som man alltid varit noggrann med att tillägga.

”Inte idag”. Känn efter vad det beskedet ger för trygghet för Norsbygdens boende, skolbarn och föreningar. De boende i Norsbygden vet att badhuset måste renoveras eller ersättas, men intrycket är att de styrande inte vill ta i frågan, inte ordentligt så där så att man tvingas ta ett beslut. Och så har det pågått i snart 15 år.

Nu har det blågröna styret kommit till insikt om att man har en tydlig bristande sim- och bassängkapacitet i kommunen.

I stället för att slå två flugor i en smäll med ett nytt badhus i Vålberg, genom att

1) permanent bygga ut kapaciteten igenom investering i det egna fastighetsbeståndet, och

2) skapa förutsättningar för Norsbygden att attrahera inflyttning och jobbtillfällen, och att dra besökare till orten och bygden - så tittar man hellre primärt på att lösa frågan om bad- och simkapacitet genom att hyra in sig i ännu ej byggda badhus inom regionen.

Tondövheten hos de som beslutar har sällan, eller kanske aldrig, varit så öronbedövande.

Nyligen har kommunen tagit fram Byggvision Norsbygden, som ska peka ut intentioner och möjligheter för Vålberg, Edsvalla och vår bygd. Detsamma ska ske med kommunens alla kransorter. Man anslår att man vill skapa förutsättningar för hela kommunen att utvecklas, att skapa inflyttning, jobbtillfällen, attraktion och egen dragkraft. Det löftet klingar besvärande ihåligt när man istället för att förnya badanläggningen i Vålberg, hellre hyr in sig hos grannen för att försöka lösa problemet.

Alldeles nu i dagarna har det blågröna styret i kommunen fört fram och beslutat om förslaget att bygga en ny sporthall med föreningslokaler och café, på en liten tomt intill skolan i Vålberg, för ca 40-50 miljoner kronor. Tomten är så liten att där finns yta för att precis skohorna in beskrivna behov och verksamheter - kanske!

Ytor för parkering är alldeles för små, och planen bygger på ett samnyttjande med skolans personalparkering. Parkeringsytorna vid dagens gamla bad- och sporthall är ofta välfyllda, och de rymmer ca 150 platser. Parkeringen vid skolan som är tänkt att nyttjas för nya sporthallen rymmer 75… Att ta emot bilburna gäster vid idrottsevenemang kommer knappast att fungera bra.

Expansion och kompletteringar kommer inte att vara möjligt på den här platsen, än mindre kommer det att gå att lägga till en simhall om och när man skulle vilja det. Och det kan vi nog vara ganska säkra på – byggs det en sporthall på den här tomten, så kommer det inte att byggas simkapacitet någon annanstans i Norsbygden under överskådlig tid. Norsbygdens skolbarn och föreningar kommer att behöva pendla till Karlstad för alla simaktiviteter. Eller kanske till Årjäng, Deje eller Grums – om de låter oss komma?

Socialdemokraterna i Nor och Karlstad vill mer! Vi säger nej till en sporthall enligt dagens förslag, ett förslag som är otillräckligt, och baserat på en knapphändigt sammanställd sexsidig rapport framtagen under för lite tid.

Vi socialdemokrater vill bygga ett ”Kultur- och idrottscenter Norsbygden”, som ska innehålla badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. Vi vill även medverka till att utreda en folkhälsopark. Det handlar totalt om en investering i storleksordningen 150 miljoner kronor.

Vi Socialdemokrater vill att Vålberg och Norsbygden ska ha en attraktiv bad- och sportanläggning, och en naturlig mötesplats för hela bygden och dess gäster även framöver!

Nors Socialdemokratiska Förening

June Sandberg

Carl Ewensson

Pia Kleine

Inga-Maj Thyberg

Hasse Abrahamsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.