LEDARE: Lärarna i i Karlstad förtjänar bättre än så här

Ledare
PUBLICERAD:
Pontus Larson, ordförande i Lärarförbundet Karlstad och lärare, menar att skolorna i kommunen behöver 60-90 miljoner kronor extra i resursförstärkning per år.
Foto: Helena Karlsson
Det blågröna styret i Karlstad underfinansierar skolan så lärarlöner och lärartäthet ligger i bottenskiktet i landet och lokala företrädare för lärarfacken skriker ut sin frustration. Men nej då, säger den liberala ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, allt är i själva verket toppen.

Karlstadslärarnas frustration handlar inte ”bara” om att de blågröna under hösten klubbat beslutet att årets mångmiljonunderskott i barn- och ungdomsnämnden måste tas av eget kapital i stället för att verksamheten tillförs resurser. Men vi kan väl börja där.

För att underfinansiera skolan och samtidigt hävda det motsatta – samt vifta bort kritik från alla som ifrågasätter, verkar vara något av en favorit i repris för styret i kommunen. ”Det är samma mönster år efter år – de verkliga kostnadsökningarna täcks inte fullt ut”, som Pontus Larson, Lärarförbundets ordförande i Karlstad, säger till VF.

Inför kommunfullmäktige i juni när budgeten för nästa år klubbades, menade företrädare för de blågröna att man hade ”de ekonomiska musklerna för att kunna storsatsa på den kommunala kärnverksamheten, alltså skola, vård och omsorg” och att nämnderna därför skulle få två procent i en generell resursökning.

”Dubbelt så mycket från förra året”.

”Ett luftslott av hopplöst låga ambitioner”, skrev ledarsidan då och konstaterade att de omskrutna två procenten knappt räcker för att täcka de vanliga kostnadsökningarna som hyreshöjningar, löneökningar och annat. Kvar finns då inte en enda krona för att faktiskt stärka kvaliteten i skolan.

Den kommunala kärnverksamheten fick för innevarande år inte tillräckligt med pengar för att upprätthålla ens samma nivå som ifjol och redan då var man underfinansierade. Nästa år får man ”en storsatsning” som knappt täcker kostnaderna man redan har. Och allt detta samtidigt som kommunen i flera år gått plus med hundratals miljoner kronor! Nej, jag får det inte heller att gå ihop.

Hur ska det nånsin gå att göra något åt problemen lärarfacken – eller för den delen barn- och ungdomsnämnden själva – lyfter: att det är svårt för Karlstad att erbjuda alla barn och unga i skolan en likvärdig utbildning utan mer pengar när nyckeltalen visar att man har fler elever per lärare än rikssnittet, lärarlöner i den absoluta botten och lägger mindre pengar per elev än rikssnittet?

Eller det är kanske inga problem? Det låter ju inte så på Niklas Wikström, den liberala ordföranden i barn- och ungdomsnämnden.

Nej då, skolorna i Karlstad har enligt honom ”varit högst prioriterade i åtminstone tio år” av den politiska ledningen. Lärartätheten menar han ”är inte mycket sämre än i kommuner av ungefär samma storlek” och att lärarlönerna är låga handlar tydligen mest om att det finns en lärarutbildning på universitetet.

Att Pontus Larson i det läget pratar om resursbehov som ligger 60–90 miljoner kronor per år över vad skolorna faktiskt får, förstärker bara intrycket att herrarna lever i parallella verkligheter. Och hörni, jag är böjd att tro att läraren är den som delar verklighet med oss andra.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.