Debatt: Nej till vindkraft i västra Eda

Debatt
PUBLICERAD:
En vindkraftpark i Björnetjärnsberget skulle synas, och störa, på mils avstånd, menar debattören.
Foto: Håkan Strandman

Jag bor med min familj på en liten gård i Lässerud som gått i arv sedan 1860 då den byggdes. Här i Eda är det många som bor i hus och gårdar som vårdats i generationer och vi har även en stor grad av inflyttning i området.

Västra Eda är en idyll med små levande byar och med vacker orörd natur där man verkligen kan uppleva både det vackra kulturlandskapet, en härlig gemenskap som man ser blir mer och mer sällsynt idag och en fantastisk natur där man verkligen kan få möjlighet till rekreation och få tid att lyssna till tystnaden.

För två veckor sen blev jag informerad om att det var en stor vindkraftpark ute på samråd nu helt i närheten av vår gård.

Denna vindkraftpark på Björnetjärnsberget kommer beröra ett 1200 hektar stort skogsområde och man har ansökt om att få etablera 18 styck vindkraftverk med en höjd på 300 meter. Denna svindlande höjd är otroligt svår att ta till sig men man kan jämföra det med att sätta upp 18 styck Eiffeltorn i området.

Den planerade vindkraftparken på Björnetjärnsberget kommer beröra alla byar i området där de hårdast drabbade kommer få vindkraftverken 1000 meter från huset.

Jag tycker processen så långt är oacceptabel då vi som bor här inte blivit tillfrågade av kommunen och den enda chansen för oss att protestera kommer vara i den korta delen av samrådsprocessen under två veckor där närboende kommer bli inbjudna av vindkraftsbolaget för att komma med sina synpunkter på etablering av vindkraftpark på Björnetjärnsberget.

Vi har nu ett stort jobb med att sätta oss in i saken och lära oss allt om den påverkan som vindkraften har på natur, miljö och närboende.

Jag kan verkligen inte förstå varför kommunen inte har hört av sig till oss närboende för att reda ut hur vi som bor här ställer oss till en eventuell etablering av den industriella park som detta handlar om.

En park med 300 meter höga verk som kommer synas på mils avstånd med sina blinkande vita ljus men framförallt det lågfrekventa buller som konstant kommer störa på tre till fem kilometers avstånd beroende på vindriktningen. Man kan jämföra detta buller med den bas man hör från bilar med stor musikanläggning som kör förbi vars ljud och vibrationer går genom de tjockaste husväggar.

De senaste åren har lobbyisterna jobbat oerhört hårt för att framställa vindkraften som räddningen i den gröna energifrågan. Det som man inte framhäver är vilka ingrepp vindkraften gör i orörd natur och hur den påverkar både människor och djur både på kort och lång sikt.

Vindkraften förstör miljö, natur, djurliv, biologisk mångfald och ekosystem i området där det etableras och närboende får ändrad livsmiljö för all överskådlig framtid. Produktionen av vindkraftparker gör fyra gånger så stort klimatavtryck jämfört med vattenkraft eller kärnkraft.

I juni i år kom det ut en forskningsrapport från KTH som visar att fastighetsvärden för fastigheter inom en radie av åtta kilometer från vindkraftverken minskar med upp till 30 procent i områden som blir utsatta av en vindkraftpark. Den största påverkan får de som ligger inom två kilometers avstånd och sedan avtar den ekonomiska påverkan gradvis.

Jag kan inte acceptera att man i kommunen inte informerar oss boende med sina planer och frågar oss hur vi ställer oss till detta. Det är förbjudet i lag att särbehandla invånare på det sätt som detta innebär och som kommer få konsekvenser med minskade fastighetsvärden och försämrad livsmiljö för oss som bor här.

Vi som bor i detta område upplever att man åsidosätter oss boende för att tillgodose egna ekonomiska intressen och samtidigt visa upp hur man jobbar med den gröna energin.

För mig känns det som att vi som bor på landet kan offras och om vi klagar möts vi av tystnad eller påpekanden om att vi är klimatförnekare. Många av oss har investerat i hus och gårdar och vi ser nu våra investeringar hotas förlora stora delar av sitt värde. Vi ser framförallt den stora risken med att våra barn ska drabbas när vi nu som försökskaniner ska tvingas leva tätt in på den storskaliga vindkraft som kommer påverka vår hälsa med sitt lågfrekventa buller och infraljud.

Vi som bor här känner oss helt maktlösa men vi kommer oavsett göra allt vi kan för att rädda vår hembygd och ge våra barn möjligheten att föra vårt arv vidare och även framöver ha möjlighet att leva och bo i denna härliga idyll och vackra landskap.

Marcus Olsson för Facebookgruppen: ”Nej till vindkraft på Björnetjärnsberget”

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.