Debatt: På båda frågor svarar vi ja! Ja till sporthall och badhus i Vålberg!

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Tallgren och Linda Larsson Socialdemokraterna utanför badhuset i Vålberg när partiet i försomras presenterade sitt budgetförslag som bland annat omfattade en stor satsning i Norsbygden.
Foto: Peter Bäcker
Frågorna från Norsbygdens Framtid om hur partierna i Karlstad ställer sig till sporthall och simhall i Vålberg var tydliga – och låt oss vara lika tydliga tillbaka: Ja, det är självklart att Vålberg ska ha båda delar, skriver Socialdemokraterna i Karlstad som svar på debattinlägget Hur ställer sig politikerna till en nedläggning av badhuset i Vålberg?

Tack Lennart Wik och Norsbygdens Framtid för att ni ställer så tydliga frågor till partierna gällande framtiden för sporthall och badhus i Vålberg!

Från Socialdemokraterna kan vi lämna lika tydliga svar. Vi svarar ja på båda frågorna. Ja till sporthall och ja till badhus i Vålberg. Vi presenterade redan i juni, i samband med vårt budgetförslag, en omfattande Offensiv för Norsbygden.

Vi har också varit tydliga med vår hållning i samband med hanteringen av de kommunala ärendena om placering och kostnad för en sporthall i Vålberg och fördjupad bad- och simkapacitetsutredning för Karlstads kommun. För oss socialdemokrater är det självklart att en kommun av Karlstads storlek ska ha minst två badhus, särskilt när vi redan har det och har haft det i mer än 50 år.

I vår Offensiv för Norsbygden föreslår vi ett helt nytt och unikt Kultur- och idrottscenter. Det innehåller badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet.

Vi har också föreslagit att en folkhälsopark lokaliseras någonstans i Norsbygden. Det här förstås är inte bara Norsbygdens anläggningar, utan alla kommuninvånare och andra besökare är välkomna dit.

Utöver den här kraftfulla satsningen på kultur-, förenings- och idrottslivet så innehåller offensiven också medel för bättre skolresultat, upprustning av cykelbanor och utemiljöer samt inventering av kulturmiljöer.

Vi fortsätter vårt arbete för fler bostäder och företagsetableringar i Norsbygden. Vi vill se en utveckling av verksamheterna i hamnen och vid det tidigare fabriksområdet. Det är positivt om industrispåret kan tas i bruk igen och vi vill se etableringar inom utpekade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Vi har lagt dessa förslag och avsatt medel i vår budget men vi har inte utformat alla detaljer utan det ska ske i nära dialog med medborgare och föreningar. Vi vill se en ökad delaktighet, trygghet och stolthet.

Vi har som parti genomfört flera dialoger i Norsbygden de senaste åren och kommer att fortsätta med det under kommande år. Vi uppskattar det arbete som bland annat ni i Norsbygdens Framtid lägger ner och vi socialdemokrater har en lokal S-förening i området som jobbar aktivt med till exempel badhusfrågan.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er och andra föreningar!

För Socialdemokraterna i Karlstad

Sofia Magnusson, ordförande

Linda Larsson, oppositionsråd

Anders Tallgren, oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.