Replik till Grumsbo: ”Vi ser problemen och agerar”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Politiken tar den psykiska ohälsan i kommunen på allvar, skriver Erivan Waysi, ordförande SAP Grums.
Foto: Emma Lindell
Svar till signaturen Grumsbo, i VF den 16 november.

Det är självklart att vi ser verkligheten som den är, det var hela andemeningen med insändaren. Vi ser problemen och agerar för att lösa dem. Precis som att vi också är Grumsbor (ibland kan det låtas som att vi fritidsengagerade är på ett annat plan) så känner vi någon som haft det svårt. Jag själv. I gymnasiet försökte jag ta mitt eget liv. Jag tog en kniv, drog ner till trulsen och skulle skära mig vid handleden. Jag mådde jättedåligt, men jag tog det egna beslutet att inte göra det utan ringde polisen och bad om hjälp.

Att förebygga med tidiga insatser är viktigt – där är ett utegym och närliggande motionsspår ett viktigt komplement, det ser jag som ofta användare. Men för att fler personer inte ska hamna i samma situation som min egen, ja då krävs det insatser. Insatser som tillitsbyrån där 2,5 miljoner avsatts för att förbättra folkhälsan för invånare i åldern 15-29 år, tillkomsten av familjecentralen där det bland annat ordnas föräldraskapsstöd för barn och ungdomar, kommunen har fältare ute som jobbar främjande och förebyggande mot missbruk och kriminalitet, förskolans personal är medvetna om vilka barn och unga som behöver stöd samt hjälp och också agerar därefter, första september öppnades en ny öppenvårdsavdelning med inriktningen att hjälpa fler i hemmet, främja och vara förebyggande kring missbruksproblematiken – det handlar om fyra nyanställningar, tre behandlingsassistenter och en behandlingskonsult samtidigt som befintlig personal inom boendestöd är inflyttad till Hotellgatan, personal i våra verksamheter utbildas i suicidprevention, fritidsgården har tagits över i kommunal regi, vi har första linjen som är ett samarbete mellan region Värmland och fyra andra kommuner (för barn mellan 6-20 år)… mycket mer görs och krafttag mot ohälsa tas dagligen.

Detta är stora och komplexa frågor som varken polisen, länsstyrelsen, regionen eller kommunen kan lösa själva. Myndigheter och kommunen gör stora insatser som vi kan se, mer kommer göras och frågan hanteras dagligen – men jag som individ har ett riktigt stort ansvar i det hela också. Sedan är detta frågor som är långsiktiga – vi kommer inte se resultaten av insatser kanske på flera år – det är vi ärliga med. Det handlar nämligen om beteendeförändringar, normer, kultur och mentalitet, men vi gör vår del. Dagligen.

Erivan Waysi

Ordförande SAP Grums kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.