Replik: Ny lokal gynnar Fritidsbanken

Insändare
PUBLICERAD:
Fritidsbanken är en viktig verksamhet för Forshaga kommun, betonar kommunalrådet Per Lawén (S).
Foto: Akrivbilder
Tack, Vänsterpartiet, för er insändare, i VF 29/10.

Fritidsbanken är en viktig verksamhet för kommunen, och jag är stolt över det som Fritidsbanken åstadkommit. Idag finns ett 100-tal Fritidsbanker etablerade över hela Sverige, till nytta för både invånare och för miljön. Idén bakom Fritidsbanken föddes i Deje med en hybrid av insatser initialt från både Svenska kyrkan, kommunen, staten, regionen och ideella krafter. När samspelet och engagemanget är stort så fungerar vårt gemensamma samhälle bättre.

Jag kan förstå när jag läser Er insändare att all fakta inte kommit er till del, och jag ska lite kort försöka förmedla processen som förevarit. Kommunens arbetsmarknadsenhet och Fritidsbanken finns i gemensamma lokaler i Deje. Arbetsmarknadsenheten var i behov av mer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade lokaler och kommunen beslutade att anslå 3,5 miljoner för ombyggnationer av lokalen med tillägget att Fritidsbankens verksamhet skulle säkerställas.

Kommunen gästades därefter av Fritidsbanken Sverige, där man visade på de fantastiska socioekonomiska resultat och miljömässiga vinster som fritidsbankkonceptet frambringar. Fritidsbanken Sverige visade också de visioner för ytterligare utveckling som föreligger. Det finns självklart ett stort politiskt engagemang i frågan om Fritidsbanken.

Samtidigt upprättades också dialog mellan verksamheterna om hur ombyggnationen och ytdisponering skulle kunna ske, där vi kan konstatera att det inte gick att få till en lösning med båda verksamheternas ytbehov i lokalen på ett acceptabelt sätt.

Kommunen och Fritidsbanken inledde istället ett arbete med att finna alternativa lokaler, och där vi efter ett par veckor kunde finna sådana centralt i Deje. Det blir nu en egen lokal för Fritidsbanken med egna öppettider. Det blir betydligt större lokaler för att kunna ta in fler koncept från Fritidsbanken Sverige, med en totalyta på 150 kvadratmeter. Lokalerna har ett bra läge med goda exponeringsmöjligheter och nära till kommunens arbetsmarknadsenhet och samverkansmöjligheter. En viktig faktor är också att Fritidsbanken kan ha öppet under de tre månaderna januari, februari och mars då man har som mest utlån av idrottsutrustning.

Arbetsmarknadsenheten får med denna lösning också större ytor som skapar fler möjligheter för invånarservice och åtgärder inom arbetsmarknadsområdet som är riktade till viktiga målgrupper, där förutom återbruk, kontor och arbetsstationer även finns utvecklingsplaner för exempelvis showroom för företag och föreningar och någon form av enklare café.

Det har aldrig funnits något beslut på att försämra förutsättningarna för Fritidsbanken, och jag hoppas att det härliga engagemang för verksamheten som nu finns, kan resultera i ännu fler ideella krafter som behövs för fritidsbankens framtida utveckling.

Per Lawén

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.