LEDARE: Varför granskar SVT aldrig SD?

Ledare
PUBLICERAD:
Uppdrag granskning frågar sig om SD är det nya arbetarpartiet i Sverige - utan att ställa en enda kritisk fråga om partiets ”arbetarpolitik”.
Är Sverigedemokraterna det nya arbetarpartiet? När arbetarklassen och landets bruksorter äntligen syns i public service är det för att svara på just den frågan. I sin jakt på svaret stannar Uppdrag granskning till mitt i det röda Ådalen.

Peter Boman, sågverksarbetare, säger att han alltid varit socialdemokrat. Men när han blev sjuk och ”fick smaka på systemet” blev han besviken. Det system han trott på och arbetat för höll inte när han behövde det som mest. Då väcktes en vrede som gjort att han blev SD-politiker.

Att känna sig sviken är det tema som återkommer i intervju efter intervju med missnöjda före detta socialdemokrater. Och det är inte alltid invandringen som väcker missnöjet, för Andreas och Maria från Kramfors var det att en byaskola lades ner.

Men när SD:s företrädare intervjuas i Uppdrag granskning råder det inget tvivel om vad som driver dem. Riksdagsledamoten Roger Hedlund säger att han gick med i SD för 20 år sen för att han var emot ”omstöpningen av det svenska samhället till att bli ett mångkulturellt samhälle”

Hedlund - som dömts för att tillsammans med en nazist från NMR misshandlat tre fackligt aktiva - jämför samhället med en bostadsrättsförening. ”Man måste ha gemensamma intressen för det man gemensamt förvaltar” säger han och fortsätter: ”Om man har olika åsikter om hur saker och ting ska drivas kommer det inte bli bra”.

I själva verket är just det grunden i en demokrati.

Hedlund rör här vid kärnan i fascismen: att alla ska enas i nationen. I SD:s partiprogram heter det att socialkonservatism ”ska ersätta klasskamp genom att stärka den nationella identiteten”.

SD:s chefsideolog Mattias Karlsson har inget problem med ”klassorättvisor”, men de får inte ”bli så starka att de hotar samanhållningen ett land”.

Detta är kärnan i varför SD aldrig kommer bli ett arbetarparti och varför arbetarrörelsen förblir fascismens naturliga motpunkt.

Arbetarrörelsen existensberättigande är att vi lever i ett klassamhälle, det finns en konflikt mellan arbete och kapital. Arbetarrörelsen organiserar därför arbetare utifrån deras gemensamma intresse - oavsett nation, religion, kultur, hudfärg, musiksmak och oavsett om man håller på Modo eller Björklöven.

En sak lyfter dock Uppdrag granskning aldrig upp. Trots att de ägnar en timme på bästa sändningstid åt att driva tesen om SD är det nya arbetarpartiet ställs aldrig några kritiska frågor om hur SD agerat i riksdagen i löntagarfrågor.

Om en SD-politiker ges utrymme att tala om sitt missnöje med sjukförsäkringen bör kanske frågan bör ställas: varför SD vill återinföra stupstocken i sjukförsäkringen?

Om SD säger sig vara de nya Socialdemokraterna, varför röstade de då som enda parti nej till att ta bort möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet?

Om Mattias Karlsson (SD) säger att SD är ”den nya arbetarrörelsen”, varför röstade SD då nej till att stoppa lönedumpning genom att ställa krav på kollektivavtalsenliga löner och villkor i offentliga upphandlingar?

Om SD är ett arbetarparti, varför ändrar de då hela sin ekonomiska politik och överger sitt löfte om att stoppa vinsterna i välfärden efter några middagar med Svenskt Näringsliv?

SVT måste, precis som andra medier, börja granska SD på samma sätt som andra partier granskas: utifrån deras politik och hur de agerar i Sveriges riksdag.

Att en timmes program ägnas åt frågan om SD är det nya arbetarpartiet utan att det ställs frågor om hur SD agerat i riksdagen är ett haveri.

Jonas Bergström

jonas.bergstrom@allehanda.se

Fotnot: Uppdrags gransknings avsnitt ”De nya Socialdemokraterna” hittar du på SVT Play

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.