LEDARE: Verkligt utstuderad nonchalans av majoriteten om Månsberget

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det politiska beslutet om handelsetableringen på Månsberget sköts upp på fullmäktige i oktober när oppositionen enades om ett krav på återremiss. Nu vill kommunstyrelsens ordförande ändå driva igenom beslutet på decembersammanträdet - utan att kraven i återremissen uppfyllts.
Foto: HP Skoglund
Nej, man kanske inte blir jätteöverraskad över att majoriteten tutar och kör om Månsberget trots fullmäktigebeslut på att det måste plockas fram bättre underlag. Men man borde bli besviken.

Vid förra kommunfullmäktigesammanträdet lyckades oppositionen samla 30 röster mot 31 för att skicka tillbaka avgörandet om etableringen på Månsberget på återremiss.

Det krävs bättre underlag, menade oppositionen då. Som en handelsutredning för att studera handelsbehoven i kommunen, med ett särskilt beaktande av pandemins effekter på handeln.

Och visst, innan någon säger något annat. Så klart oppositionen, i denna fråga frontad av socialdemokraten Anders Tallgren, under förra fullmäktige primärt var ute efter förhindra att beslutet skulle klubbas. Självklart. Man delar inte majoritetens syn och vet att det är otroligt jämnt då majoriteten, den här gången med hjälp av SD i stället för MP, bara har en rösts övervikt.

Skulle oppositionen inte behöva se etableringen klubbas där och då på förra fullmäktige och därmed inte ha något alls att säga till om framåt, ja då fanns bara vapnet med minoritetsåterremiss kvar för att köpa tid.

Men det betyder inte att motiveringen av återremissen inte håller. För det saknas inte goda skäl att förbättra underlaget för beslutet om etablering, och det saknas definitivt inte skäl för en handelsutredning som kan ge besked innan spadar sätts i marken, vad kommunen riskerar med en större handelsetablering på Månsberget.

Det är rent ut besynnerligt att majoriteten inte själva initierat en sån. Eller så är det bara undertecknad som inte vant sig vid nonchalansen hos ett kommunstyre som efter 11 år är vana att göra som de vill (även om det orimligt ofta verkar sluta med att de får en juridisk näsbränna av en högre instans).

Anders Tallgren (S) skrev minoritetsåterremissen som mer än en tredjedel av kommunfullmäktigeledamöterna klubbade under oktobersammanträdet. Nu låtsas kommunstyrelsens ordförande som att kraven är upp till KS att avgöra.
Foto: Peter Bäcker

”Man borde ha bättre minne”, är också vad Anders Tallgren säger till ledarsidan. Även han tycks faktiskt lite tagen på sängen av hur lätt Nisser tycks vifta bort ett fullmäktigebeslut.

”En KS-ordförande borde visa mer ödmjukhet och respekt för systemet.”

Just denna KS-ordförande borde väl dessutom vara lite mer angelägen om att inte dra på sig fler usla affärer.

Oron över centrumhandelns framtid är stark, inte bara i Karlstad och inte bara inom oppositionen. Mönstret är tydligt. Köpladorna utanför stan växer medan stadskärnorna börjar eka alltmer tomma. Dessutom har köpmönstren förändrats under pandemin. Det är många som under de senaste 18 månaderna gjort sitt allra första, men inte sista, nätköp. D

Men Månsbergsmajoriteten viftar bort det. Nisser och co har bråttom. För bråttom för att bry sig om vare sig bra beslutsunderlag eller en sån liten petitess som att följa demokratiskt fattade beslut. När Nisser till VF förklarar att ett avgörande om Månsberget redan på kommunfullmäktige i början av december, är det alltså vad som händer.

”Kommunstyrelsen får ta ställning till en ny handelsutredning på tisdag”, menar Nisser – som om kommunfullmäktige inte redan fattat ett sånt beslut i och med att återremissen klubbades!

Han försöker flytta ett beslut från fullmäktige till KS där han känner sig mer säker på sin majoritet.

Nej, ledarsidan är ingen anhängare av lokala politiska partier som ibland i flera år obstruerar beslut av en politisk majoritet med överklaganden på överklaganden. Självklart måste en majoritet kunna driva igenom sin politik även mot en minoritets invändningar.

Men det är inte där vi är i Karlstad. Här kräver däremot oppositionen att majoriteten bör underbygga sina beslut med något mer än ”vi vill och vi har rösterna att göra det”. För det är både nonchalant och maktfullkomligt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.