Hoppas de förtroendevaldas sunda förnuft håller i sig!

Insändare
PUBLICERAD:
Återremissen av förslaget rörande Månsberget är en delseger.
Foto: Håkan Strandman
Under Karlstads kommunfullmäktiges möte den 28/10, togs beslutet att göra återremiss till kommunstyrelsen, angående planerna att bygga ett köpcentrum på Månsberget.

En delseger, även om majoriteten i fullmäktige fortfarande inte tycker det. Det är bara att hoppas, att ”det sunda förnuftet” håller i sig bland fullmäktigeledamöterna och att några till i majoriteten även de använder ”sunt förnuft”, när ärendet återvänder till Karlstads fullmäktige för ett nytt beslut.

På tal om sunt förnuft, hoppas att kommunfullmäktigeledamöterna – återremitterar det beslut som togs 19/12 2019 gällande temaparken på Skutberget och visionen för de västra delarna av friluftsområdet på Skutberget. Att fullmäktige tar ett nytt beslut, att för gott avsluta planerna på att förstöra friluftsområdet med en temapark och så vidare.

Jag hoppas också att de styrande förtroendevalda, tar ett nytt beslut att avsätta pengar för renovering av Motionscentralen redan nästa år. Som det nu är beslutat, finns det inga pengar alls avsatta till reparationer av Motionscentralen 2022.

Detta anser jag är skandalöst hanterat av vårt fantastisk fina, mycket stadsnära och värdefulla Skutberget – med Motionscentralen ”som nav” i friluftsområdet vid Vänerns strand.

Vi som är vuxna idag, oavsett om ni som är politiskt förtroendevalda eller om vi enbart är vanliga invånare och skattebetalare i Karlstads kommun, har vi alla ett mycket stort ansvar för vad vi överlämnar till kommande generationer, när det gäller skogsområdet och gräsytor samt miljön över huvud taget och klimatet och så vidare.

Det blågröna styret i kommunen, har sagt nej till planerna att bygga ett industriområde i Skattkärr. Anledningen till denna ”kovändning”, är att det är en stark opinion mot dessa planer. Då kan man ju fråga sig följande. Var det inte en ännu större opinion mot planerna att etablera temaparken (Mumin) på Skutberget?

Men opinionen mot Mumin betydde tydligen ingenting, medan opinionen mot industriområdet i Skattkärr, då kunde det tas hänsyn till protesterna. Mycket märkligt tycker jag!

Vad som är det största hotet mot demokratin? Det är utan tvekan partipolitiken. Som har ”politiskt företräde”, framför vad kommuninvånarna tycker och vill. Det är inte viktigt! Demokrati borde betyda, att de förtroendevalda lyssnar och sätter invånarnas intressen i första hand och inte låter partipolitiken styra i alla lägen!

Så som det tyvärr är i dag!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.