Debatt: När fler jobbar både hemma och på kontoret är arbetsmiljöombuden viktiga

Debatt
PUBLICERAD:
Pruta inte på arbetsmiljöarbetet när folk jobbar hemifrån alltmer, menar debattören.
Foto: Martina Holmberg / TT
Mer än hälften av Unionens arbetsmiljöombud tror att hybridjobb, alltså att jobba viss tid på kontoret och viss tid hemma eller på distans, kan leda till att arbetsmiljömiljöarbetet försämras. Det visar en ny undersökning från Unionen, skriver Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland, och uppmanar arbetsgivare att använda sig av arbetsmiljöombuden.

Ett arbetsliv med ökade möjligheter till hybridjobb får absolut inte leda till en sämre arbetsmiljö. Tvärtom har vi chansen att skapa flexibla arbetssätt som skapar bättre arbetsmiljö och bättre produktivitet i företagen.

Men då måste arbetsgivare och chefer prioritera arbetsmiljöarbetet. Man måste hitta nya samverkansformer och ta upp arbetsmiljöfrågorna på agendan. Det handlar i första hand om att åtgärda problem innan de leder till ohälsa. Prioriteras inte arbetsmiljöarbetet och samverkan med arbetsmiljöombuden är risken stor att vi ser en ökad ohälsa med fler sjukskrivningar som följd. Arbetsmiljöarbetet måste följa med även på distans. Mitt bästa råd för att lyckas i det arbetet är att ta hjälp av Unionens arbetsmiljöombud och förebygga det som annars kan bli stora problem i framtiden.

Våra arbetsmiljöombud ser i dagsläget ett flertal risker när det kommer till hybridjobb. Bristande ergonomi i hemmet, svårigheter att skapa en gemenskap i arbetsgruppen när några medarbetare finns på kontoret och några finns på distans, samt ensamhet vid hemarbete. Andra risker som arbetsmiljöombuden lyfter fram är att chefen inte har kunskap om arbetsmiljöfrågor eller tid att prioritera arbetsmiljöarbetet. Alla dessa risker måste förebyggas.

Våra arbetsmiljöombud representerar sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Det betyder att de håller ögonen på den psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som handlar om samspelet mellan människor på din arbetsplats och er miljö, till exempel stress och kränkande särbehandling.

De är uppmärksamma på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller. De har regelbundna möten med chefer för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen. De deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, medverkar i riskbedömningar och kan ingå i arbetsplatsens eventuella skyddskommitté.

Att inte använda den kompetensen nu vore oklokt. Det är mycket som kan visa sig problematiskt i ”det nya normala”. Rädsla för smittspridning, avundsjuka om vissa får jobba hemma mer ofta eller upplevda fördelar för de som är på kontoret ofta. Det är sådant som riskerar att göra arbetsmiljön riktigt dålig på just ditt företag. Så därför måste vi göra jobbet rätt från start. Tillsammans kan vi skapa det nya arbetslivet på ett sätt som blir bra för alla. För både företag och anställda.

Så använd era arbetsmiljöombud, arbetsgivare. Och hör av er om ni behöver hjälp!

Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.