Replik: Värnar om det svenska skogsbruket

Insändare
PUBLICERAD:
”Vi socialdemokrater är tydliga med och framför att detaljreglering av svenskt skogsbruk på EU-nivå inte får genomföras”, skriver riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist (S).
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Svar på insändare Värmlandsbänken, var är ni?, i VF den 7 oktober.

Bo Öster efterfrågar i en insändare ett större engagemang i skogsfrågor från Värmlandsbänken i Sveriges riksdag. Vi tre socialdemokratiska riksdagsledamöter delar hans uppfattning. Vi har alla våra egna utskott där vi arbetar med andra frågor som också de är väldigt viktiga för Värmlands invånare men självklart följer jag och deltar i debatten om svenskt skogsbruk och om EU:s skogsstrategi.

Skogsnäringen är en av Sveriges och världens äldsta och viktigaste branscher, och precis som du skriver har skogsnäringen en särskild viktig roll i vårt län för jobben, tillväxten och spelar en avgörande roll för att vi ska klara klimatomställningen. Det bygger på att skogsindustrin går i täten och med innovation och ny teknik bidrar till kraftigt minskade utsläpp samtidigt som de stärker sin globala konkurrenskraft. Här finns framtidens jobb utanför storstäderna. Här finns viktiga nycklar till klimatomställningen. Det handlar om att öka träbyggnationen men också om att tillverka förnyelsebara återvinningsbara engångsartiklar. Det handlar att göra biodrivmedel från skogsråvara. Det pågår flera spännande utvecklingsprojekt i vårt län. För att skogen ska behålla sin starka position i svensk ekonomi behövs innovation och nya produkter i takt med att marknaden förändras.

Vi välkomnar att miljö- och klimatfrågorna prioriteras högt av EU-kommissionen och noterar att EU:s nya skogsstrategi nu har presenterats. Vi ser dock med stor oro på att vissa av initiativen och förslagen i strategin går i en riktning som innebär ökad detaljreglering, ökad centralisering och ökade överstatliga inslag, på ett sätt som för oss är oacceptabelt. Den nuvarande utvecklingen strider emot det nationella självbestämmandet. Vi delar uppfattningen att EU och dess medlemsstater behöver ett hållbart skogsbruk för att klara framtidens utmaningar men tycker att kommissionen haft en obalanserad syn och att de inte tagit tillräcklig hänsyn till rådets och Europarlamentets tidigare synpunkter och medskick.

Vi socialdemokrater är tydliga med och framför att detaljreglering av svenskt skogsbruk på EU-nivå inte får genomföras. I detta tror jag att vi är eniga med Bo Öster.

Med vänlig hälsning!

Mikael Dahlqvist

Riksdagsledamot (S)

Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.