Insändare: Snabbare tåg i snigelfart

Insändare
PUBLICERAD:
Snabba tåg måste bli ett klimatprojekt i närtid.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Snabbare tåg och fler spår – ett projekt i snigelfart.

Snabba tåg kan ersätta flyg och bil för längre inhemska transporter av både personer och varor. Det är viktigt för att minska utsläpp av växthusgaser.

Såsom Trafikverket driver projektet ligger utsläppsminskningen så långt fram i tiden – klart 2045 om det följer tidplan – att den betyder lite för att undvika allvarliga klimatkonsekvenser. Utsläppsminskningarna behövs i närtid!

Trafikverkets planeringsmodell och avsaknad av politiskt beslut om helheten gör att projekt höghastighetståg framskrider i snigelfart. Och i Skåne har projektet redan mött mördande kritik. Överklaganden kan förväntas om det mesta. Projektet höghastighetståg tycks drivas i en återvändsgränd!

Några enkla ställningstaganden kan öppna möjligheter för snabbare tåg:

• Planera för en hastighet om 250 km/h istället för som nu 320 km/h. Det möjliggör en smidigare anpassning av spåren utifrån värdefull natur, tätorter och spåren kan följa befintliga barriärer (spår och större vägar) i landskapet

• Lånefinansiera hela projektet liksom Öresundsbron. Då kan alla projektetapper drivas parallellt och färdigställandet av helheten kan tidigareläggas

Snabba tåg måste bli ett klimatprojekt i närtid.

Per-Olof Järvegren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.