Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Dagens höga elpriser beror inte på brist på kärnkraft

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Problemet med kärnkraft kvarstår, menar debattören och menar att vi hittills producerat nästan 8 000 000 kg väldigt farligt radioaktivt avfall som kommer vara radioaktivt i kanske ytterligare 100 000 år utan att veta hur det ska slutförvaras.
Problemet med kärnkraft kvarstår, menar debattören och menar att vi hittills producerat nästan 8 000 000 kg väldigt farligt radioaktivt avfall som kommer vara radioaktivt i kanske ytterligare 100 000 år utan att veta hur det ska slutförvaras. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är knappast nedläggningen av kärnkraft och brist på el som orsakat det höga elpriset, som NWT:s konservativa ledarsida påstår, skriver Niklas Sondell, konsult inom hållbara energisystem, och pekar på att Sverige faktiskt exporterar el trots att flera reaktorer i kärnkraftverket i Forsmark står still för reparation.

NWT:s ledare den 2 oktober beskriver hur den nedlagda kärnkraften bidrar till/ är orsaken till dagens höga strömpriser. Det här är en analys jag inte delar.

Den största orsaken till dagens höga strömpriser hittar vi utanför Sveriges gränser. Efterfrågan på naturgas till elproduktion har ökat vilket drivit upp priset. Även kolbaserad elproduktion har då blivit konkurrenskraftig och ökat. Detta har i sin tur drivit upp priset på utsläppsrätter till rekordnivåer vilket bidrar till ökat elpris på kontinenten.

Då framför allt södra Sveriges elnät hänger ihop med flertalet grannländer har det drivit upp elpriset även här hos oss. Utöver detta har nivåerna i vattenmagasinen varit låga i södra Norge och även i Sverige. Oljekraftverket i Karlshamn var i drift redan i september eftersom det varit lönsamt och efterfrågan varit stor från Danmark och Tyskland. Inte på grund av elbrist i Sverige.

Lördag eftermiddag har vi gott om el i Sverige. Vi exporterar 4 GW (varav 3 GW från södra Sverige motsvarande ca 3 kärnkraftsreaktorer) och konsumerar 13 GW. Detta trots att båda kärnkraftsreaktorerna Forsmark 2 och 3 står still för underhåll.

I detta läge ligger strömpriset (spotpriset) på 100 öre/kWh vilket är väldigt högt historiskt sett. Så det är knappast nedläggningen av kärnkraft som orsakat det höga elpriset. Det ironiska är att det är denna nivå på strömpris som behövs för att kärnkraft ska bli lönsam.

Natt till söndag kom vinden äntligen till Tyskland, Danmark och Nederländerna. Så även till Sverige även om det blåste mer här redan tidigare. Strömpriserna sjönk till så lågt som -2 öre/kWh under natten till söndag. Behovet av kol- och naturgasbaserad el försvann. Kärnkraften kör dock med full effekt oavsett pris och Sverige exporterar 5.5 GW, mer än totala effekten av kärnkraften för tillfället.

Kärnkraft kan vara bra, men har för närvarande ett stort problem. Vi har hittills producerat nästan 8 000 000 kg väldigt farligt radioaktivt avfall som kommer vara radioaktivt i kanske ytterligare 100 000 år. Vi vet inte ännu hur det ska slutförvaras.

Det man däremot bör fokusera på är att försöka färdigställa nya generationer av mindre kärnkraftverk som kan återanvända och bryta ner redan befintligt kärnavfall.

Kärnkraftverk tar lång tid att bygga och bör redan nu planeras för framtiden (förutsatt att nya generationers kärnkraftverk visar sig säkra). Fram till dess är vindkraft den snabbaste vägen till billig och förnybar el. Dock varierar effekten mycket beroende på hur mycket det blåser.

Att fylla igen effektbortfall från vindkraft med kärnkraft skulle bara ge stort överskott av energi när vindkraften producerar och ändå ge för lite effekt när den inte producerar. Här finns det bättre lösningar som till exempel pumpvattenkraft (pumpa tillbaka vatten i befintliga magasin vid hög vind), batterilager eller produktion från grön vätgas för att balansera vindkraftens variationer.

Även framtidens bilpark med elbilar kommer kunna användas som effektreserv. Förstås måste även en del av variabiliteten styras med efterfrågeflexibilitet både privat och i industrin. Stor variation i elpris kommer skapa incitament för både lagring och efterfrågeflexibilitet redan i närtid.

Jag anser att vi bör fokusera på utbyggnad av vindkraft, nya tekniker för balansering av förnybar el och nya generationer av kärnkraft på lång sikt. Det behövs också en intensifierad utbyggnad av nya kraftledningar som är anpassad efter dagens och framtidens energisystem. Solel är ett viktigt komplement till vindkraften och bör byggas ut mycket mer än idag.

Niklas Sondell, konsult inom hållbara energisystem

Artikeltaggar

DebattKärnkraft