Kraftstationen tvingas stänga för översvämningsrisk: ”Haft utmaningar så det räcker”