Replik: Hög tid för ökad trafiksäkerhet

Insändare
PUBLICERAD:
”Vi hyser en oro att situationen som vi idag ser i Haga kommer att bli likadan eller ännu värre på Hamngatan om man inte väljer en tryggare lösning där när nya resecentrum byggs”, skriver tre socialdemokrater.
Foto: Peter Bäcker
Svar till insändaren Martin apropå trafiksäkerheten i Karlstad.

Vi socialdemokrater delar din uppfattning att trots stora ombyggnationer i Haga så har inte trafiksäkerheten blivit bättre. Snarare tvärtom. Det är inte ett hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser. Det här med så kallade shared spaces,(delade ytor utan övergångsställen), där alla ska ta hänsyn till alla leder lätt till att alla får anpassa sig efter bilarna och bussarna. Vi hyser en oro att situationen som vi idag ser i Haga kommer att bli likadan eller ännu värre på Hamngatan om man inte väljer en tryggare lösning där när nya resecentrum byggs.

Delvis på grund av situationen vid Hagatorget, men också oredan på gemensamma gång- och cykelvägar, har gjort att vi satt trafiksäkerhetsfrågorna i fokus nu i höst och lagt en rad förslag. Nu hoppas vi att de får stöd av de styrande partierna i kommunen, (M, C, MP, L och KD), så att de kan realiseras. Det skulle betyda mycket för miljön och de oskyddade trafikanterna.

Några av våra förslag listar vi här:

• Trafiksäkerhetsfrågorna prioriteras upp och tydliggörs i kommunens nya organisation – en ansvarig nämnd som behandlar frågorna regelbundet och samlat

• Trafik- och cykelplanerna revideras och uppdateras.

• Den nya översiktsplanen måste beakta ett ändrat resmönster och nya transportmedel.

• Omedelbar översyn av lokala regler för olika transportmedel – t.ex. elsparkcyklar.

• Översyn av och förslag på åtgärder för infrastrukturen i stadsmiljön – t.ex. övergångsställen.

• Förstärkt kommunal information i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen om trafikregler och hur man beter sig på vägar, gator, trottoarer och torg.

• Förstärkt information på kommunens webbsida och i stadsmiljön.

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. I det arbetet är trafiksäkerhetsfrågorna en viktig del!

Anders Tallgren (S), oppositionsråd och vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Maria Rydberg (S), vice ordförande i miljönämnden

Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.