Debatt: Sverigedemokraternas budget: Vi satsar på en levande landsbygd

Debatt
PUBLICERAD:
Eric Palmqvist och Oscar Sjöstedt, (SD)
Vår välfärdsbudget främjar både stad och land, skriver företrädare för Sverigedemokraterna inför presentationen av partiets budgetmotion och exemplifierar satsningar på sänkta bränsleskatter.

Den socialdemokratiska regeringens strävan att slå undan benen för den svenska landsbygden pågår i oförminskad takt. Skattehöjningar och symbolpolitik har redan resulterat i kraftigt höjda priser på bensin och diesel. Nya kostsamma miljökrav riskerar medföra en omfattande stängning av mackar på landsbygden och för att strö extra salt i såren har Socialdemokraterna inte ens haft den goda smaken att tillsätta en ny landsbygdsminister.

Det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, hävdar å sin sida att all försäljning av diesel- och bensinbilar ska förbjudas till år 2025. Fem år senare, 2030, vill de stoppa all försäljning av bensin och diesel. Om det blir verklighet kommer dagens 5 miljoner, fullt fungerande, bilar bli obrukbara. Förbudet kommer även drabba mopeder, motorbåtar, motorcyklar, veteranbilar, traktorer och militära fordon. Allt kommer tvingas till skroten om Miljöpartiet får sin vilja igenom.

Sverigedemokraterna vill istället se en levande landsbygd. Vår välfärdsbudget främjar både stad och land. Vi förslår bland annat:

• Sänkta bränsleskatter. Vi sänker bränsleskatterna med 1,3 miljarder för att underlätta för människor som behöver bilen i sin vardag.

• Nej till kravet på ökad inblandning av miljöskadlig biodiesel. En av anledningarna till att bränslepriserna har skjutit i höjden.

• Ett förbättrat reseavdrag. Milersättningen för resor vid arbetspendling har varit oförändrad sedan 2007 och behöver höjas. Vi föreslår därför en ökning från dagens 18,50 kronor milen till 22,50 kronor milen.

• En upprustning av vägnätet och infrastrukturen. Vägnätet är på många platser i ett bedrövligt skick och i desperat behov av underhåll. För att rusta upp detta avsätter vi ytterligare 1 miljard kronor.

Vi satsar pengar där det gör skillnad för vanliga människor, barnfamiljer som är beroende av bilen, pensionärer med knappa ekonomiska medel och alla andra som lever utanför Stockholms innerstad. Det är så vi skapar välfärd för hela landet.

Oscar Sjöstedt (SD), Ekonomisk-politisk talesperson

Eric Palmqvist (SD), Riksdagsledamot med ansvar för regional utveckling

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.