Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Vind- och solkraft behövs

Publicerad:
”Som alla energislag påverkar även vindkraft miljön. Men det är vilseledande att ge intrycket att byggandet av vindkraftverk kräver kalhyggen”.
”Som alla energislag påverkar även vindkraft miljön. Men det är vilseledande att ge intrycket att byggandet av vindkraftverk kräver kalhyggen”. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Inget energislag är utan inverkan på miljö och klimat. Men det finns skillnader.

Signaturen VV (i VF den 16 september) påstår att vindkraftens CO2 utsläpp per kWh är mycket högre än kärnkraftens. VV refererar till siffror som Vattenfall publicerade 2012. Vattenfall har emellertid aldrig redogjort för hur de har räknat. Vid den tiden var deras strategi fortfarande att bygga ut kärnkraft och inte vindkraft. Vattenfall är ett företag med ekonomiska intressen och måste därför betraktas som partisk.

Under tiden har ekonomin och klimatkrisen tvingat Vattenfall att ändra sin strategi.

Som jag redogjorde i en insändare den 3 april kommer oberoende och vetenskapligt arbetande institutioner fram till helt andra utsläppssiffror: 5-15 g CO2/kWh för vindkraft på land, mellan 50 och 150 för kärnkraft. Vindkraftens utsläpp kommer att gå ner med teknikens utveckling. Kärnkraftens utsläpp kommer att öka eftersom malm med allt lägre uranhalt måste användas i framtiden.

Att kärnkraft orsakar högre utsläpp än vindkraft är dock inte dess avgörande nackdel: Ny kärnkraft är mycket dyrare, radioaktiv strålning är långvarig och livsfarlig, avfallsfrågan olöst.

VV påstår vidare att vindkraftverk har en livslängd på 15-20 år. Det är inte riktigt sant. Äldre kraftverk är certifierade för 20 år. Efter det måste de "besiktigas". Det är dyrt och lönar sig inte alltid. Nya kraftverk är betydligt effektivare och kan producera mycket mer el på samma yta. Därför ersätts gamla verk ofta med nya. Nya verk är certifierade för 25 år, nästa generation kommer att bli certifierad för 30 år. Det kan jämföras med kärnkraftverkens faktiska livslängd som enligt IAEA hittills har legat mellan 20 och 40 år.

Som alla energislag påverkar även vindkraft miljön. Men det är vilseledande att ge intrycket att byggandet av vindkraftverk kräver kalhyggen.

Varje verk behöver en permanent avverkat yta på ca 0,5 ha och därtill 0,4 ha under uppbyggnad. Bara själva fundamentet (ca 300 m2) behöver vara förseglat. Avståndet mellan verken ska vara 6-8 gånger rotordiametern, alltså ungefär 800 m för moderna verk. Det blir även vägsträckan som måste byggas per verk. Räknar man att vägen ska vara 10 m bred bidrar detta med 0,8 ha. Sammanlagt bara omkring 1,7 ha per verk eller ungefär 3% av skogsytan måste avverkas vid etablering av en vindpark. Med väldigt få inskränkningar kan djur- och växtlivet fortgå ostört under verken.

Om skogsägarna tar chansen att avverka hela skogen vid vindkraftsetablering så är det inte vindkraftens fel utan vinstens logik. Om skatteintäkterna betalas där bolagen har sitt huvudkontor och inte där värdet skapas så är det inte heller vindkraftens fel utan beror på orättvis lagstiftning. Detta gäller förresten även vattenkraft, gruvdrift och råvaror från skogen. Om det är utländskt kapital som används till byggandet så är det inte heller vindkraftens fel.

Som det ser ut nu är vind- och solkraft de enda kraftslag som kan bidra väsentligt till att ställa om till ett mindre klimatskadligt levnadssätt. Hur mycket vind- och solkraft vi behöver beror på om och när vi byter från ett tillväxtsamhälle som belönar ökad konsumtion till ett hållbart samhälle där nedväxt och minskad konsumtion belönas.

Wolfgang Ranke, fysiker

Artikeltaggar

Insändare