Debatt: Värmlands riksdagsledamöter bör verka för en nationell sjukvårdsstrategi

Debatt
PUBLICERAD:
Vill länets ledamöter verka för att socialminister Lena Hallengren tar fram en nationell strategi för att göra svensk hälso- och sjukvård till världens bästa, frågar debattörerna.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Politiker beskriver ofta svensk hälso- och sjukvård som ett internationellt föredöme, men i själva verket finns allvarliga brister. Värmlands elva riksdagsledamöter bör nu verka för att regeringen tar fram en nationell strategi för att göra svensk hälso- och sjukvård till världens bästa, skriver Joacim Lindoff och Ulrika Olsson från medicinteknikföretaget Arjo.

Den svenska hälso- och sjukvården beskrivs av politiker ofta som ett internationellt föredöme. Och visst håller hälso- och sjukvården på många sätt världsklass, men det finns också en annan sanning.

Hälso- och sjukvården står inför en samhällsutveckling där vårdbehoven kommer att öka och där en minskande andel yrkesarbetande svenskar ska betala för en vård som ständigt behöver utökas och förbättras. Hälso- och sjukvården är i dag inte rustad att klara den utmaningen – tvärtom finns stora brister.

Den allvarligaste bristen handlar om kvaliteten för vårdtagarna. Det saknas många gånger tillräcklig individanpassning, det finns ofta inte ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och skador i vården är vanligt förekommande.

Det finns också allvarliga brister när det gäller arbetsförhållanden. Vårdpersonal drabbas ofta av arbetsskador. Skiftarbete, bemanningsproblem och ständiga förändringar hör till vardagen och sjukfrånvaron är hög.

Slutligen finns allvarliga brister när det gäller styrning och organisering. Produktiviteten och effektiviteten är låg, mycket tid läggs på administration i stället för på att utveckla det patientnära arbetet och de upphandlingar som görs har ofta ett kortsiktigt fokus på pris och detaljkrav.

Alla dessa brister hänger tätt samman. Arjo vill därför att regeringen tar fram en nationell hälso- och sjukvårdsstrategi, som har målet att svensk hälso- och sjukvård ska ha högst kvalitet i världen. För att sporra alla berörda aktörer bör Sverige sätta ribban högt.

Den nationella hälso- och sjukvårdsstrategin bör också ha en tillhörande handlingsplan med konkreta insatser för att nå uppsatta mål. Det ska vara statliga insatser som kan underlätta för utförarna av hälso- och sjukvården i Värmland och resten av landet att höja kvaliteten.

Arjo har fem konkreta förslag på statliga insatser som vi bedömer skulle vara samhällsekonomiskt effektiva. Det handlar om satsningar på kvalitets- och effektiviseringsanalyser, ökad användning av funktionsupphandlingar, bättre arbetsmiljö inom vården, mer rörelse för vårdtagare i vårdmiljöer och integrering av ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

"Svensk sjukvård och äldreomsorg ska hålla världsklass" – så skrev socialminister Lena Hallengren på Twitter för en tid sedan. Vår fråga till Värmlands elva riksdagsledamöter är: Vill ni verka för att Lena Hallengren tar fram en nationell strategi som kan göra visionen till verklighet?

Joacim Lindoff, vd

Ulrika Olsson, ansvarig för samhällskontakter

Medicinteknikföretaget Arjo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.