Debatt: Varför ska du rösta på Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK?

Debatt
PUBLICERAD:
Stig Axelsson, kandidat för kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige för Politiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK.
Foto: ""

I kyrkans underbara mångfald av människor finns det naturligtvis människor som är politiskt aktiva på olika sätt och är engagerade i olika partier. Så ska det vara. I kyrkan behöver det finnas engagerade människor som brinner för att världen ska bli bättre. Därför är det viktigt att kyrkligt aktiva även engagerar sig politiskt. Många av dessa människor känner jag stor sympati för.

POSK ser dock KYRKAN som en alternativ plats där man inte utgår från partipolitiska överväganden. Istället handlar det om att inspirationen och värderingarna hämtas från flera av Gamla testamentets profeter och naturligtvis från Jesus. Alla dessa värnade om människor i kris vilka ofta var marginaliserade.

För att vara denna från partipolitiken oberoende kraft vill vi att vi lämnar partipolitiken i kyrkans vapenhus (förhall) för att mötas som individer med alla våra värderingar för samtal och bön gällande människans, samhällets och världens bästa där tolkningen av evangeliet och radikala bibliska röster får prioritet och behöver tolkas in i vår tid.

POSK och jag vill att kyrkan ska vara ett protestrop mot ALL DISKRIMINERING av människor oavsett hudfärg, etnicitet och sexuell läggning. Det är därför som vi vill ha en kyrka som vågar stå på egna ben även om det är så att värderingar kan delas med flera av de politiska nomineringsgrupperna. Det är viktigt att vi nu vågar inse att kyrkan kan vara en plats där det är högt i tak och där åsikter kan diskuteras utifrån evangeliet som grund.

Vi vill att alla ska känna sig hemma i kyrkan. Detta gäller naturligtvis även tvivlare. En av de mest kreativa lärjungarna var faktiskt en tvivlare som satte fingret på förhållanden som ingen annan gjorde.

Därför ska du rösta på POSK i kyrkovalet.

Stig Axelsson, Kristinehamn

Kandidat för kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, POSK

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.