LEDARE: Homo eller hetero – INGEN borde faktiskt få gifta sig i kyrkan

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Under kyrkovalet framkommer att Svenska kyrkan fortfarande har överseende med att präster kan välja bort par de inte vill viga. Lösningen på problemet är enkelt: låt inga präster viga nån!
Foto: Gorm, Kallestad
Det är med ”samvetsfrihet” för präster att slippa viga samkönade som med ”samvetsfriheten” att som barnmorska inte vilja utföra aborter: Dina åsikter är dina – men på vissa positioner har man inte rätt att vare sig agera eller diskriminera efter personlig övertygelse.

Det är 13 år sedan samkönade äktenskap blev lagliga i Sverige. Men fortfarande säger faktiskt de flesta svenska trossamfund med vigselrätt nej till att viga personer av samma kön. I Svenska kyrkan gör man fortfarande ursäkter för prästers rätt att välja bort att viga enskilda par, som exempelvis homosexuella.

Så varför i hela friden får de behålla vigselrätten? Varför ska trossamfund överhuvudtaget delegeras myndighetsansvar?

När nu frågan återigen aktualiseras med anledning av kyrkovalet till Svenska kyrkan på söndag är det rimligen dags för riksdagen att agera för att säkra upp att alla svenskar ska vara skyddade ifrån diskriminering för att personen de möter i myndighetsposition tycker att de valt fel livsstil eller kanske politisk övertygelse.

Det är orimligt varhelst det sker, oavsett om det handlar om betygssättning i skolan, i mötet med Försäkringskassan, polisen eller Migrationsverket. Och det är orimligt i kyrkan.

Att Kristinehamnsbördige prästen Lars Gårdfeldt i ett utspel under kyrkovalet säger sig vara ovillig att i framtiden viga heterosexuella par (!) visar hur absurd rätten enskilda präster har att välja och välja bort vem de vill viga, verkligen är.

Prästen Lars Gårdfeldt vill inte viga heterosexuella par, säger han i ett utspel under det pågående kyrkovalet till Svenska kyrkan, för att uppmärksamma att samfundet låter enskilda präster välja bort att viga samkönade par.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Men religionsfrihet är nu en grundläggande mänsklig rättighet och det är inte den svenska statens sak att bestämma vad religiösa samfund ska tro på, vilka typer av religiösa ceremonier de får ha – och inte heller vilka som ska ha rätt att omfattas av dem.

Lösningen är dock enkel: Slopa trossamfundens vigselrätt. Bort med den!

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”, står det i Regeringsformen.

”Andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter” handlar alltså bland annat om svenska trossamfund med vigselrätt.

Ni ser ju själva att detta borde vara en icke-fråga. Men i stället eldar vigselrätten nu på sina håll på valrörelsen eftersom vissa högerkrafter i kyrkan ser sin chans att vinna röster på att lova diskriminera främst homosexuella genom att vägra viga dem.

Nej, att frånta trossamfunden vigselrätten och i stället låta den juridiska biten lösas med att äktenskapet rent formellt ingås vid ett besök i exempelvis stadshuset, löser förstås inte problemet med hur vissa grupper behandlas i samfunden. Även utan vigselrätt kommer samfunden fajtas internt om vilka sorts äktenskap är värda välsignelse.

Om detta kan man som utomstående ha en massa åsikter, tro mig när jag säger att jag har en lång lista! Men vill man vara med och bestämma hur en medlemsstyrd organisation ska drivas får man bli medlem och förändra inifrån. Det gäller både fackklubbar, politiska partier, den lokala fotbollsklubben – och de religiösa samfunden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.